Browsing Archives

מילים ומושגים

שאב

שָאַב – הוציא מים מבאר או מבור, הוציא משהו וספג אותו בתוכו

השורש: ש.א.ב

שם הפועל: לִשְאוֹב

שם הפעולה: שְאִיבָה

מכשירים: מַשְאֵבָה, שוֹאֵב אָבָק

 

שוֹאֲבִים מים

שוֹאֲבִים כוח ממשהו או ממישהו

חוֹטְבֵי עצים ושוֹאֲבֵי מים – סטטוס נמוך של אנשים העושים עבודות 'שחורות'

 

הערך שאב נמצא בידיעות: 18.12.1715.07.18, 08.01.20, 19.11.23, 06.12.23, 26.01.24, 31.01.24

 

 

 

 

 

 

שאל

שָאַל – פנה למישהו כדי לקבל תשובה

לקח ממישהו משהו כדי להשתמש בו ולהחזיר אותו מאוחר יותר

הכניס לשפה מילים משפה אחרת

השורש: ש.א.ל

שם עצם: שְאֵלָה

שם הפועל בבניין קל: לִשְאוֹל

שם הפעולה: שְאִילָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשְאִיל

שם הפעולה: הַשְאָלָה

 

שואלים שאלה כדי לקבל תשובה.

שואלים ספר מהספריה כדי לקרוא אותו.

שָאַל / הִשְאִיל

הקורא שואל ספרים מהספריה. הספרייה מַשאילה לקוראים את הספרים.

שָאַל / לָוָוה

שואלים דבר ומחזירים אותו כעבור זמן. שואלים ספר בספרייה. שואלים משכנים שולחנות כיסאות כשיש לנו אורחים רבים.

לווים דבר ומחזירים משהו אחר השווה לו. לווים כסף בבנק. הלקוח לווה, לוקח הלוואה. הבנק מַלווה, נותן הלוואה.

סימן שאלה ?????

שְאִילְתָה, שְאִילְתָא – שאלה המוצגת באופן רשמי לגוף ציבור. בכנסת מציגים שאילתות.

שְאֵלוֹן – טופס שבו שאלות רבות שיש לענות עליהן

 

הערך שאל נמצא בידיעות: 04.07.19, 19.12.21, 20.12.21, 05.04.22, 15.06.24

 

 

שאף

שָאַף – הכניס אוויר לגופו, רצה מאוד להשיג דבר

השורש: ש.א.ף

שם הפועל: לִשְאוֹף

שם הפעולה: שְאִיפָה

 

דוגמאות:

הוא שאף להיות רופא מגיל צעיר ועבד קשה כדי להגשים את השאיפה.

עמדנו על ההר מול הנוף ושאפנו אוויר צח ונקי.

לאחר הניתוח, הפיזיוטרפיסטית לימדה את החולה איך לשאוף אוויר פנימה ולנשוף אותו החוצה.

 

 

הערך שאף נמצא בידיעות:

 29.10.1718.07.19, 22.12.19, 11.11.21, 10.01.22, 17.06.22, 14.02.24

 

 

 

שב (פועל)

שָב  חזר

השורש: ש.ו.ב

שם הפועל: לָשוּב

שם הפעולה: שִיבָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהָשִיב – לענות, להחזיר 

 שם עצם: תְשוּבָה

שְבוּת: שִיבה, חזרה למה שהיה

חוק השְבוּת: חוק יסוד של מדינת ישראל הקובע כי כל יהודי רשאי לעלות לישראל ולקבל אזרחות אוטומטית

 

דוגמאות:

באיזו שעה שָבְתָ אתמול הביתה?

היא עדיין מחכה שהוא ישוב.

ראיתם את הסרט: "השיבה הביתה"?

הפלשתינים עדיין חולמים על זכות השיבה לבתים בישראל שבהם גרו לפני שנת 1948.

פתחתי בבנק חשבון עו"ש (עובר ושב).

היא שאלה והוא השיב תשובות.

הוא חזר בתשובה. היום הוא שומר שבת.

 

הערך שב נמצא בידיעות: 

27.09.1613.10.1628.11.1619.01.1725.01.17, 20.04.1722.04.1723.04.1730.04.1717.09.1719.10.1730.10.1720.11.17,

 20.11.1717.01.1823.01.18, 29.01.18, 30.01.1810.05.1810.05.1831.05.1830.07.1806.08.1823.10.1812.11.18,

 27.12.1813.01.1915.01.19,

20.01.1910.02.1919.03.1926.03.1924.06.19, 24.07.19, 04.09.19, 04.12.19, 04.02.19, 11.02.20, 13.02.20, 17.02.20, 11.03.20, 21.07.20, 23.07.20, 02.09.20, 29.09.20, 07.12.20, 08.12.20, 20.12.20, 21.12.20, 22.12.20, 24.12.20, 19.01.21, 24.01.21, 01.02.21, 23.02.21, 25.02.21, 02.03.21, 18.03.21, 21.06.21, 28.06.21, 08.07.21, 12.07.21, 21.07.21, 04.08.21, 04.08.21, 05.08.21, 09.08.21, 11.10.21, 27.10.21, 07.11.21, 09.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 09.12.21, 15.12.21, 10.03.22, 14.03.22, 15.03.22, 28.03.22, 26.04.22, 22.05.22, 27.06.22, 29.06.22, 19.07.22, 03.12.23, 31.12.23, 15.02.24, 29.02.24, 03.03.24, 19.05.24, 26.05.24

 

שבב

שְבָב chip, שבר קטנטן של עץ או של מתכת וכד' הנושר בפעולת ההקצעה או החטיבה וכדומה;

קֵיסָם, רצועה קטנה של עץ או של שוקולד וכדומה

במחשבים: יחידה זעירה מחומר מוליך למחצה שעליה מעגל אלקטרוני זעיר (בלועזית: צִ'יפּ)

רבים: שְבָבִים

שְבָבֵי שוקולד

 

הערך שבב נמצא בידיעות: 30.01.24

 

 

 

שבוי

שָבוּי – חייל של מדינה אחת שנמצא בידיים של מדינת אויב

רבים: שְבוּיִים

השורש: ש.ב.ה

שם הפועל: לִשְבּוֹת – לקחת בשבי

שם עצם: שְבִי

שְבוּיֵי מלחמה

חילופי שבויים

לוקחים מישהו בשבי

נופלים בשבי

ישראל לא יודעת מה עלה בגורלו של הנווט השבוי רון ארד.

גלעד שליט חזר מהשבי אחרי שנים.

 

הערך שבוי נמצא בידיעות: 29.11.1618.10.1711.04.1815.11.18, 24.06.21, 11.08.21, 14.09.21, 14.01.22, 14.10.23, 21.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 25.10.23, 31.10.23, 02.11.23, 07.11.23, 26.11.23, 27.11.23, 29.11.23, 29.11.23, 03.12.23, 04.12.23, 05.12.23, 20.12.23, 01.01.24, 10.01.24, 25.01.24, 15.02.24, 07.04.24

 

 

שביתה

שְבִיתָה – הפסקת עבודה

שָבַת  – הפסיק לעבוד

השורש: ש.ב.ת

שם הפועל: לִשְבּוֹת

שם הפעולה: שְבִיתָה

 דוגמאות:

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשישה ימים וביום השביעי – שָבַת .

הרופאים פותחים מחר בשביתה. גם האחיות שובתות.

 

הערך שביתה נמצא בידיעות:

 11.08.16, 21.12.1611.01.1701.02.1708.02.1719.04.17, 13.11.1727.12.1722.01.18,

27.05.18, 30.05.1831.05.1807.08.1803.09.18, 07.11.1812.11.18, 10.02.1908.04.19, 25.07.19, 30.07.19, 07.11.19, 08.12.19, 12.12.19, 07.07.20, 13.07.20, 10.05.21, 02.09.21, 15.12.21, 09.06.22, 12.06.22, 21.01.24, 30.05.24