Browsing Archives

מילים ומושגים

שבר

שָבַר – פירק לחתיכות דבר שהיה שלם

השורש: ש.ב.ר

שם הפועל: לִשבּוֹר

שם הפעולה: שְבִירָה

שם תואר: שָבוּר

שם עצם: שֶבֶר

מַשבֵּר  – crisis

באורטופדיה: שֶבֶר ביד, שֶבֶר ברגל

הפועל בבניין נפעל: נִשבַּר

שבר את הלב

שבר שתיקה – התחיל לדבר אחרי שלא דיבר זמן רב

שַבְרִיר שנִייה – זמן קצר מאוד מאוד, פחות משנייה

במתמטיקה:

שבר פשוט1/2, 2/6

שבר עֶשׂרוני: 0.2, 4.6

בגיאולוגיה: השבר הסורי אפריקני

 

דוגמאות:

הילד שבר את החלון. שברי הזכוכית התפזרו למרחק של מטר.

בחתונה היהודית החתן שובר את הכוס.

יש משבר דיפלומטי ביחסים בין שתי המדינות.

יש משבר בקואליציה.

הוא שובר את השיניים כדי לדבר עברית.

היא אוהבת אותו . הוא שבר לה את הלב והתחתן עם חברה שלה. היא שבורה.

חזרתי הביתה כל כך עייפה. שֶבֶר כלי ממש.

היה שבר ענן. ירד גשם חזק מאוד.

נפלתי מהאופניים. יש לי שבר ביד. שמו לי גבס.

הלב נשבר לי כשאני רואה את החולים הזקנים בבתי החולים.

נשבר לי ממנו! נמאס לי לרוץ אחריו ולבקש שהוא יעשה את העבודה. אני פונה לאינסטלטור אחר!

 

הערך שבר נמצא בידיעות: 18.09.1607.12.1722.05.18, 17.06.1814.08.1806.11.1830.01.1930.06.1918.07.1918.07.19,

25.07.19, 15.12.19, 31.12.19, 21.01.21, 27.01.21, 22.10.21, 09.11.21, 20.01.22, 28.03.22, 04.04.22, 23.05.22

 

שבת (פועל)

שָבַת  – הפסיק לעבוד

השורש: ש.ב.ת

שם הפועל: לִשְבּוֹת

שם הפעולה: שְבִיתָה

 דוגמאות:

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשישה ימים וביום השביעי – שָבַת .

הרופאים פותחים מחר בשביתה. גם האחיות שובתות.

 

הערך שבת נמצא בידיעות:

 15.03.17, 15.03.1721.03.1705.04.1706.04.1713.09.1729.10.17, 04.07.1819.07.18, 19.03.20, 08.06.20, 09.07.20, 21.07.20, 23.07.20, 03.09.20, 02.01.22, 25.01.22, 19.05.22, 16.06.22, 16.06.22

 

שבתון

שַבָּתוֹן – יום חופשה מעבודה בשל בחירות או אבל לאומי

יום הבחירות בישראל הוא יום שבתון

שנת שבתון – שנה שבה מורים ומורים באוניברסיטה לא מלמדים אלא לומדים ומשתלמים 

 

הערך שבתון נמצא בידיעות:

 30.10.1824.02.1909.04.1918.06.1917.9.19, 21.02.20, 02.06.22

 

שגרה

שִגרָה –  רוטינה, חיים רגילים

דוגמאות:

קשה לחזור לשגרה אחרי חופשה.

אפשר לחזור לשגרה אחרי אסון?

חשוב לשמור על שגרה. 

 

הערך שגרה נמצא בידיעות: 27.11.16, 29.11.1616.03.1708.08.1720.08.1708.05.1809.05.1810.05.1803.09.18,

18.10.1811.11.1815.11.1810.02.1906.05.1904.07.19, 30.07.19, 14.11.19, 05.05.20, 26.07.20, 22.11.20, 04.02.21, 18.04.21, 28.06.21, 05.07.21, 22.07.21, 18.01.22, 21.02.22, 06.04.22

 

שגריר (סיפורה של מילה)

 

 

שגריר ישראל באו"ם דני דנון (ויקיפדיה)

בתלמוד הירושלמי מובא משל על שני מלכים ושגריריהם: "מלכו של זה גדול ממלכו של זה ושגרירו של זה גדול משגרירו של זה". לפי הפירוש המקובל שַׁגְרִיר פירושו 'שליח', שכן שִׁגֵּר פירושו 'שילח'.

את החיבור בין השגריר לקונסול – נציג רשמי של המדינה במדינה אחרת, הציע העסקן והעיתונאי חיים מיכל מיכלין במכתב שפרסם בעיתון 'האור' בשנת תרנ"ג, 1893.