Browsing Archives

מילים ומושגים

שבת (פועל)

שָבַת  – הפסיק לעבוד

השורש: ש.ב.ת

שם הפועל: לִשְבּוֹת

שם הפעולה: שְבִיתָה

 דוגמאות:

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשישה ימים וביום השביעי – שָבַת .

הרופאים פותחים מחר בשביתה. גם האחיות שובתות.

 

הערך שבת נמצא בידיעות: 15.03.17, 15.03.1721.03.1705.04.1706.04.1713.09.1729.10.17, 04.07.1819.07.18

 

שגריר (סיפורה של מילה)

 

 

שגריר ישראל באו"ם דני דנון (ויקיפדיה)

בתלמוד הירושלמי מובא משל על שני מלכים ושגריריהם: "מלכו של זה גדול ממלכו של זה ושגרירו של זה גדול משגרירו של זה". לפי הפירוש המקובל שַׁגְרִיר פירושו 'שליח', שכן שִׁגֵּר פירושו 'שילח'.

את החיבור בין השגריר לקונסול – נציג רשמי של המדינה במדינה אחרת, הציע העסקן והעיתונאי חיים מיכל מיכלין במכתב שפרסם בעיתון 'האור' בשנת תרנ"ג, 1893.
 

שדד

שָדַד – גנב באגרסיביות

השורש: ש.ו.ד

שם הפועל: לִשדוֹד

שם עצם: שוֹד

שוֹדֵד – גנב אגרסיבי

 

דוגמאות:

השודדים נכנסו לבנק לאור היום ושדדו כסף מהקופה.

אתמול היה שוד בחנות טלפונים. המשטרה מחפשת את השודדים.

 

הערך שדד נמצא בידיעות: 26.10.16, 11.01.1826.02.19