מילים ומושגים

סף

סַף – החלק התחתון של הדלת או הפתח, כניסה

סַף הדלת

לדחות על הסף: להתנגד למשהו מיד בהתחלה, עוד לפני שבודקים את כל הפריטים

דְרִישוֹת סַף – דרישות המינימום לקבלה לתפקיד או ללימודים

 

הערך סף נמצא בידיעות: 16.11.1606.08.1724.10.1715.11.1709.12.1705.02.1805.02.1914.02.1923.06.19, 27.01.21, 05.10.21, 09.11.23, 20.07.24