Browsing Archives

מילים ומושגים

תבע

תָבַע – דרש

הגיש בקשה לבית משפט נגד מישהו

השורש: ת.ב.ע

שם הפועל: לִתבּוֹע

שם הפעולה: תְבִיעָה

תוֹבֵעַ – קטגור

מגישים תביעה לבית המשפט

כתב תביעה

 

הערך תבע נמצא בידיעות: 27.07.16, 01.02.1712.06.1710.11.1727.12.1713.03.1818.10.1807.02.1917.06.19,

17.06.19, 22.12.19, 22.12.19, 24.05.20, 25.05.20, 03.03.21, 04.03.21, 05.04.21, 26.10.21, 08.01.24, 11.01.24, 14.01.24, 22.01.24

 

 

 

 

תג

תָג – כרטיס, פיסת בד, לוחית וכדומה הנושאים מידע מזהה, כגון 'תג יחידה' (על מדי צבא), 'תג זיהוי' (בכינוס או במקום עבודה);

קַו קטן לקישוט בראש אותיות של ספרי תורה;

(בהשאלה) פרט קטן, כגון בצירוף 'כל תג ותג';

(במחשבים) רכיב של קוד (תו או כמה תווים);  

רבים: תָגים

 

תגבר

תִגבֵּר חיזק

השורש: ג.ב.ר

שם הפועל: לְתַגבֵּר

שם הפעולה: תִגבּוּר

שם עצם: תִגבּוֹרֶת

 

דוגמאות:

המורה נותנת להם שיעורי תגבור במתמטיקה בחופשת פסח.

המפקדים בשטח ביקשו תגבורת. חיילים נוספים הגיעו למקום כדי לסייע לכוחות בלחימה הקשה.

 

הערך תגבר נמצא בידיעות: 

04.09.1608.10.1603.01.1731.10.1718.02.1826.04.1810.05.1803.01.1909.04.19, 16.09.19, 08.01.20, 08.03.20, 29.11.20, 02.12.20, 17.01.21, 22.03.21, 03.05.21, 09.05.21, 30.05.21, 31.05.21, 15.06.21, 02.01.22, 26.01.22, 20.03.22, 26.05.22, 29.05.22, 19.07.22, 13.10.23, 09.11.23, 14.04.24, 18.04.24

 

תגובה

תְגוּבָה  ריאקציה, Comment

הֵגִיב – אמר או עשה משהו אחרי דברים או מעשה של מישהו אחר

 

דוגמאות:

יש לו כאב בטן. זו תגובה לאנטיביוטיקה.

ראש הממשלה אמר בתגובה לדברי הנשיא כי…

צה"ל תקף בתגובה על ירי הרקטות.

חולה תקף אתמול רופא. בתגובה הרופאים שובתים.

התגובה שלהם למעשה הייתה מאוד לא נעימה.

שלחתי לו מכתב בנושא. עדיין לא קיבלתי תגובה.

אני מֵגִיב רע לאנטיביוטיקה.

הוא ביקש שהיא תבוא אתו למסיבה. היא הגיבה בשמחה.

העיתונאי שאל את השר שאלה בנושא פוליטי. השר בחר לא להגיב וענה: אין תגובה!

הם עזבו את הפגישה בכעס בִּתגובה לדברי המנהל.

בפורום באינטרנט אנשים כותבים תגובות לדברים שכותבים אחרים. רק חלק מהתגובות חכמות.

חלק מהתגובות שלנו הן תגובות ספונטניות, לא רְצוֹנִיוֹת.

 

הערך תגובה נמצא בידיעות:

24.06.1623.08.1623.08.1605.09.1625.10.1608.12.1631.01.17, 07.02.1716.03.17

24.07.1706.08.1709.08.1729.10.1710.11.1702.01.1804.01.1809.01.1822.01.1806.02.1808.02.18,

11.02.1818.02.1820.02.1808.03.1825.03.1827.03.1809.04.1810.04.18

22.04.1823.04.1807.05.18

10.05.1815.05.1816.05.1717.05.1830.05.1818.06.18, 10.07.1812.07.1809.08.1812.08.1303.10.18,

22.10.1825.10.1829.10.1808.11.1808.11.1813.11.1807.01.1908.01.19

25.02.1914.03.1919.05.1913.06.19,

23.06.1924.06.19, 22.07.19, 07.08.19, 02.09.19, 08.09.19, 12.09.19, 30.10.19, 03.11.19, 06.11.19, 03.12.19, 19.12.19, 29.01.20, 13.02.20, 24.02.20, 20.05.20, 16.06.20, 05.07.20, 06.07.20, 15.07.20, 26.07.20, 03.08.20, 16.09.20, 21.10.20, 02.11.20, 12.11.20, 15.11.20, 18.11.20, 14.01.21, 03.03.21, 12.04.21, 20.04.21, 22.04.21, 26.04.21, 28.04.21, 09.05.21, 11.05.21, 20.05.21, 27.05.21, 20.07.21, 20.07.21, 26.07.21, 09.09.21, 13.09.21, 07.12.21, 18.01.22, 09.02.22, 14.02.22, 22.02.22, 23.02.22, 25.04.22, 19.06.22, 04.08.22, 01.11.23, 08.11.23, 09.11.23, 26.11.23, 27.12.23, 03.01.24, 01.02.24, 04.02.24, 03.03.24, 18.03.24, 08.04.24, 13.04.24, 16.04.24

 

 

 

תגלית

תַגְלִית – דבר חדש שהאדם מוצא

השורש: גילה

שם הפועל: לגלות

תגלית ארכאולוגית

תגלית במדע

פרויקט "תגלית"

פרויקט תגלית  (Birthright Israel – "זכות אבות", "זכות מלידה")  הוקם בשנת 1999 כשותָפות של פילנתרופים יהודיים עם ממשלת ישראל ועם הקהילות היהודיות ברחבי העולם. הפרויקט מביא לביקור בישראל צעירים יהודיים מרחבי העולם, שלרובם זהו ביקור ראשון בישראל. המטרה: לגלות משמעות חדשה בזהותם היהודית ובקשר שלהם אל ההיסטוריה ואל התרבות היהודית.

 

הערך תגלית נמצא בידיעות: 01.05.1711.12.17, 25.12.17, 14.02.1914.07.19, 13.01.21, 27.04.21

 

 

 

 

 

 

תדירות

תְדִירוּת מספר הפעמים שדבר קורה בזמן מסוים

תְדַירוּת גבוהה, תְדִירוּת נמוכה, תדירות קְבוּעָה, תדירות מִשתַנָה

דוגמאות:

אני רואה את ההורים שלי בִּתדִירוּת גבוהה: כמעט בכל יום.

יש אוטובוסים בִּתְדִירוּת נְמוּכָה: רק פעם בשעה.

רציתי לשאול: באיזו תְדִירות יוצא האוטובוס?

 

הערך תדירות נמצא בידיעות:  

06.06.17, 15.12.19, 19.12.19, 22.12.20, 29.07.22, 13.10.23, 14.03.24

 

תדמית

תַדְמִית –  Image, תמונה המצטיירת בעיניו של אדם (על עצמו או על אחר או על מוצר או ארגון), לא תמידהיא תואמת את המציאות (בלועזית: אִימֶג')

וגם: דגם של כיתוב או של צורה המשמש לשכפול או לתכנון (בלועזית: שַׁבְּלוֹנָה)

רבים: תַדְמִיוֹת

תדמית חִיובִית, תדמית שְלִילִית

סרט תדמית

תהום

תְהוֹם מקום עמוק מאוד, במעמקי הים או האדמה

וגם: הבדל גדול מאוד בין דברים או אנשים

רבים: תְהוֹמוֹת

מֵי תהום – המים מתחת לאדמה

שֵם תואר: תְהוֹמֵי

 

דוגמאות:

הכביש הזה מסוכן מאוד. משני צדדיו יש תהום!

יש ביניהם הבדל תהומי ובכל זאת הם חברים טובים.

הגשמים העשירו את מי התהום.

 

הערך תהום נמצא בידיעות:  12.12.16, 25.07.19, 31.01.24