Browsing Archives

מילים ומושגים

הלאים

הִלאִים – המדינה לקחה רכוש פרטי והפכה אותו לרכוש המדינה

לְאוֹם – עם

שם תואר: לְאוּמִי

שם פועל: לְהַלאִים – לקחת רכוש פרטי לטובת המדינה 

שם הפעולה: הַלאָמָה

 

הערך הלאים נמצא בידיעות:

הלבין

הִלְבִּין – נעשה לבן, הפך את הדבר ללבן

השורש: ל.ב.ן

שם הפועל: לְהַלְבִּין

שם הפעולה: הַלְבָּנָה

השיער מלבין עם השנים.

מלבינים את הכביסה במלבין.

להלבין כסף – להפוך כסף 'שחור'  לא חוקי –  לכסף חוקי.

 

הערך הלבין נמצא בידיעות: 04.08.19

 

הלוואה

הַלְווָאָה – כסף שאתה לוקח מהבנק או ממישהו לזמן מסוים ועליך להחזיר אותו בתוספת ריבית

השורש: ל.ו.ה

שם הפועל בבניין קל: לִלְווֹת – לקחת כסף ממישהו

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַלְווֹת – לתת כסף למישהו

מַשְכַּנְתָא – הלוואה לקניית דירה

 

הערך הלוואה נמצא בידיעות: 

27.11.18, 25.06.1904.07.19, 05.09.19, 13.07.22

 

 

הלוואי

הַלְוַואי – מילה שמביעה תקווה שהדבר יתגשם. היא פותחת משפטים המביעים רצון ותקווה.

הלוואי שאקבל ציון גבוה בבחינה

הלוואי שלא יהיה מחר גשם, כי יש לנו טיול.

הלוואי עליי משכורת כמו שלו!

 

הערך הלוואי נמצא בידיעות: 27.11.23

 

הלוויה

הַלְווָיָה  – לְווָיָה – הטקס שבו מלווים את המת בדרכו האחרונה לקבורה בבית הקברות

הלוויה צבאית

מסע ההלוויה – הדרך של המת והמלווים שלו אל הקבר

הֵבִיאוּ למנוחות, הביאו למנוחות עולמים – ערכו לאדם מסע הלוויה

הוּבָא למנוחות – ערכו לו הלוויה

 

הערך הלוויה נמצא בידיעות: 

12.12.1613.12.1609.01.1710.01.17, 26.03.1719.04.1723.07.17, 13.12.1701.02.1806.08.1817.10.1801.11.1813.11.1813.12.18, 18.12.18

19.12.1824.12.1819.03.1904.04.19,

05.06.1916.07.19, 31.03.20, 30.06.20, 15.07.20, 13.01.21, 01.02.21, 06.02.21, 11.04.21, 18.04.21, 02.05.21, 07.01.22, 07.01.22, 01.02.22, 20.03.22, 21.03.22, 02.06.22, 02.06.22, 13.07.22, 10.12.23, 03.03.24, 05.05.24