Browsing Archives

מילים ומושגים

לווה

לוּוָה – מישהו או משהו היה איתו

השורש: ל.ו.ה

בהווה: מְלווֶה, מְלוּוָה, מְלוּוִים, מְלוּוֹת

לִיווָה – הצטרף אל מישהו והלך יחד איתו, ניגן עם מישהו

שם הפועל: לְלַווֹת

שם הפעולה: לִיווּי

דוגמאות:

המחלה הזו מְלוּוָה בחום גבוה.

ראש הממשלה נכנס לאולם מלוּוֶה באנשי ביטחון.

 

הערך לווה נמצא בידיעות:

לוע

לוֹעַ – באנטומיה: פֶּה

לִבְלוֹעַ  – להכניס אוכל או חפץ לתוך הפה  – הלוע וממנו – לגוף

לוע הר געש – הפה של הר געש וולקני. ממנו מתפרץ החומר המגמתי: לבה, גזים וכו'

 

הערך לוע נמצא בידיעות: 28.11.17

 

 

 

 

לח

לַח – רָטוב קצת

לַח, לַחָה, לַחִים, לַחוֹת 

לַחוּת – רְטִיבוּת

דוגמאות:

אתמול מזג האוויר היה יבש. היום יש לחות גבוהה. 60 אחוזי לחות.

ניקיתי את הפנים של התינוק במגבון לח.

הכביסה עדיין לא יבשה. היא לחה.

 

הערך לח נמצא בידיעות:

לחות

לַחוּתרְטִיבוּת

שם התואר: לַח, לַחָה, לַחִים, לַחוֹת

דוגמאות:

אתמול מזג האוויר היה יבש. היום יש לחות גבוהה. 60 אחוזי לחות.

ניקיתי את הפנים של התינוק במגבון לח.

הכביסה עדיין לא יבשה. היא לחה.

 

הערך לחות נמצא בידיעות: