Browsing Archives

מילים ומושגים

לאום

לְאוֹםעם

שם תואר: לאומי 

לְאוּמִי – של העם (הִמנון לאוּמי, בגד לאומי, פארק לאומי, בנק לאוּמי)

שם פועל: לְהַלאִים – לקחת רכוש פרטי לטובת המדינה 

שם הפעולה: הַלאָמָה

 

הערך לאום נמצא בידיעות: 

10.11.1627.11.1601.02.1715.02.1719.03.1704.04.1725.04.1706.07.1729.10.17,

30.10.1730.10.1702.11.1714.11.1720.11.1703.12.17, 09.01.1821.01.18, 04.02.1811.03.1812.03.18,

18.03.1808.04.1823.04.1801.05.1806.05.1803.06.1805.06.1824.06.18,

 19.07.1802.10.1804.11.18,

15.11.1802.12.1816.12.1820.12.1823.12.1803.01.1913.01.1929.01.19

03.02.1911.02.1911.03.1911.03.19,

28.04.1922.05.1904.06.19, 05.08.19, 04.09.19, 27.11.19, 02.12.19, 10.12.19, 12.12.19, 16.01.20, 26.01.20, 02.02.20, 16.02.20, 17.03.20, 16.04.20, 13.05.20, 27.05.20, 02.06.20, 21.06.20, 29.07.20, 06.08.20, 08.11.20, 15.11.20, 06.12.20, 03.01.21, 13.01.2121.01.2121.01.21, 27.01.21, 04.04.21, 22.04.21, 23.05.21, 01.06.21, 13.06.21, 11.07.21, 21.07.21, 08.08.21, 01.09.21, 05.09.21, 29.09.21, 14.10.21, 02.11.21, 03.11.21, 08.12.21, 12.12.21, 19.12.21, 26.12.21, 23.01.22, 13.02.22, 20.02.22, 08.03.22, 10.03.22, 03.04.22, 24.04.22, 08.05.22, 09.08.22, 13.10.23, 18.10.23, 07.11.23, 07.11.23, 14.11.23, 19.01.24, 24.03.24, 19.05.24, 23.05.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאומני

לְאוּמָנִי – טרוריסטי,  קִיצוֹנִי, פנאטי

לְאוֹם – עַם

לְאוּמִי – של העם (הִמנון לאוּמי, בגד לאומי, פארק לאומי, בנק לאוּמי)

לְאוּמָנִי – טרוריסטי,  קִיצוֹנִי, פנאטי 

דוגמאות:

יהדות היא דת ולְאוֹם.

בתעודת הזהות כתוב הלאום של האזרח.

פעולה של טרור היא פעולה לְאומנית.

 

הערך לאומני נמצא בידיעות: 05.12.1702.07.1805.06.19, 25.01.20

 

לב

לֵב – אֵיבָר חשוב בגוף

       מרכז (לב ים, לב הבעיה, לב העניין, לב הסכסוך)

רבים: לְבָבוֹת

שם תואר: לְבָביִ

תכונה: לְבָבִיוּת

שם פיוטי ללב: לֵבָב

לִבָּה – החלק המרכזי של הפרי, החלק המרכזי של העץ

        מקצועות הלִבה: המקצועות החשובים בבית הספר: מתמטיקה, עברית, אנגלית…

דוגמאות:

התקווה: כל עוד בלבב פנימה…

היה לו אירוע לבבי. הוא מאושפז בבית חולים. גם לפני עשר שנים היה לו התקף לב והוא עבר ניתוח לב פתוח.

הוא אדם מאוד לבבי. תמיד הוא מחייך.

אזכור אותך תמיד בלבי.

יש ביטויים רבים מאוד עם המילה לב. הנה דוגמאות אחדות:

אחד בפה ואחד בלב

פיו ולבו שווים

בלב רחב, רוחב לב

לב אבן

טוֹב לב, טוּב לב

רַע לב, רוֹעַ לב

רך לב

אמיץ לב

חסר לב

לב שבור

לב כבד

בחיר לבו

בלב שלם

בלב ונפש

גָבַהּ ליבו –  היה סְנוֹבּ

 

הערך לב נמצא בידיעות:

 28.11.1708.10.1803.12.1818.12.1807.02.1927.05.19, 18.05.20, 19.07.20, 26.11.20, 08.12.20, 20.01.21, 06.02.21, 20.05.21, 06.07.21, 24.01.22, 24.01.22, 10.03.22, 14.03.22, 19.07.22, 29.07.22, 15.08.22, 15.08.22, 13.03.24

 

להירשם

לְהֵירָשֵם –  to register

השורש: ר.ש.ם

נרשמים לקורס, לבית ספר, לאוניברסיטה, לטיול, לנישואין (ברבנות).

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַרשָמָה

שם הפועל בבניין קל: לִרשוֹם – לכתוב.

 

דוגמאות:

נרשמתי לשלוש אוניברסיטאות. בכל אחת שילמתי דמי הרשמה.

התחילה ההרשמה ללימודים בשנה הבאה. ההרשמה תסתיים בעוד שבוע.

אפשר להירשם בכתב, בטלפון או באינטרנט.

עד עכשיו נרשמו לטיול 10 אנשים. אם לא יֵירָשמו לפחות 20 איש הטיול לא יתקיים.

לנרשמים חודשיים מראש יש הנחה.

 

הערך להירשם נמצא בידיעות:

 28.09.1613.03.1717.09.1716.10.1716.11.1729.11.1717.12.1709.01.1816.01.18,

09.05.1805.06.1803.09.1808.10.1814.02.19, 22.10.19, 03.12.19, 22.03.20, 13.05.20, 22.06.20, 24.03.25, 01.06.21, 11.07.22, 29.07.22

 

להקה

לַהֲקָה – קבוצה של אנשים שרוקדים, שרים או מנגנים יחד באופן קבוע

            קבוצה של בעלי חיים

רבים: לְהָקוֹת 

סמיכות: לַהֲקַת-, לַהֲקוֹת-

להקת זמר, להקת מחול, להקת רוק

להקת החיפושיות, להקת האבנים המתגלגלות, להקת המחול בת-שבע, להקת המחול הישראלי, להקת כוורת

להקה צבאית: להקת חיל האוויר, להקת חיל הים, להקת חיל החינוך

 

הערך להקה נמצא בידיעות: 13.02.1718.04.1720.07.1701.08.1707.08.1718.06.1823.07.1807.02.1901.07.19, 03.02.20, 09.07.21, 07.01.22, 07.01.22, 04.07.22, 15.08.22, 15.08.22, 16.04.24, 16.04.24