Browsing Archives

מילים ומושגים

הסכם עודפים

הֶסכֵּם עוֹדָפִים – הסכם עודפים הוא הסכם שנחתם בין שתי מפלגות לפני הבחירות.

ההסכם קובע כי מפלגה שתזכה בבחירת בעודף הגדול בין הקולות מבין שתיהן – תקבל את עודף הקולות של המפלגה השנייה.

הסכם עודפים יכול להבטיח ברוב המקרים עוד מנדט לאחת משתי המפלגות שחתמו על הסכם עודפים ביניהן.

 

הערך הסכם עודפים נמצא בידיעות: 04.04.19, 09.09.19, 23.02.20, 05.01.21

 

הסלמה

הַסלָמָה Escalation, החרפה במצב, החמרה במצב

השורש: ס.ל.ם

עבר בבניין הפעיל: הִסְלִים

מילה נוספת מהשורש: סוּלָם

דוגמאות:

הסלמה בצפון. צה"ל בכוננות. 

ישראל מזהירה את חמאס מפני הַסלָמָה במצב באזור.

 

הערך הסלמה נמצא בידיעות: 31.10.1711.02.18, 18.02.1807.05.1830.05.1821.06.1809.08.1803.10.18, 05.05.19,

14.05.19, 08.08.19, 28.01.20, 29.11.20, 07.01.21, 10.05.21, 11.05.21, 23.05.21, 09.06.21, 15.06.21, 04.04.22, 09.11.23

 

הספד

הֶספֵּד – דברים שאומרים בהלוויה על אדם מת

השורש: ס.פ.ד

שם הפועל: לְהַספִּיד, לִספּוֹד

מספידים את המת, נושאים הספד, אומרים דברי הספד, סופדים למת

 

הערך הספד נמצא בידיעות:

03.07.16, 03.07.16, 29.08.16, 29.08.16, 29.08.1620.04.1713.12.1701.02.1817.10.18,

30.12.1808.01.1907.02.1905.06.19, 06.02.21, 09.02.21, 24.01.22, 24.01.22, 20.03.22, 14.06.22, 14.06.22, 30.11.23, 30.11.23, 10.12.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסתגל

הִסתַגֵל – התרגל למקום או למצב חדש

השורש: ס.ג.ל

שם הפועל: לְהִסתַגֵל ל…

שם הפעולה: הִסתַגלוּת

תקופת הסתגלות

מַעֲנַק הִסתַגְלוּת – כסף שנותנים לעובד שפורש מעבודתו בתקופה הראשונה לפרישתו כדי לסייע לו להתרגל למצב החדש

 

הערך הסתגל נמצא בידיעות: 28.09.1629.10.18, 07.11.20, 08.11.20, 09.03.22, 26.11.23

 

 

 

הסתיים

הִסְתַיֵיםנגמר

השורש: ס.י.ם

שם הפועל: לְהִסתַיֵים

שם הפועל בבניין פיעל: לְסַיֵים

שם הפעולה בבניין פיעל: סִיוּם  =  סוף

דוגמאות:

השיעור מסתיים בעוד חמש דקות.

הטיול מסתיים בירושלים.

קשה לו לסיים את האוכל.

 

הערך הסתיים נמצא בידיעות:

28.11.1629.01.1710.09.17, 26.09.1706.11.1727.11.17, 12.12.1720.12.1708.02.18,

13.03.18, 15.03.18, 30.04.1809.05.1828.05.1828.05.1813.06.1821.06.1804.07.1802.08.18

07.08.1808.08.1813.08.18, 03.09.18,

09.10.1818.10.1828.10.1802.11.1818.11.1810.02.1924.02.1905.05.19

20.05.1920.05.19, 04.08.19, 03.09.19, 05.09.19, 17.9.19, 19.09.19, 19.09.19 , 24.10.19, 27.10.19, 06.11.19, 12.01.20, 26.01.20, 06.02.20, 04.03.20, 05.05.20, 14.06.20, 15.10.20, 19.10.20, 21.10.20, 07.12.20, 31.12.20, 10.03.21, 14.03.21, 20.04.21, 01.07.21, 08.07.21, 09.08.21, 28.10.21, 26.01.22, 28.04.22, 29.05.22, 22.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 19.10.23, 01.12.23, 01.12.23, 24.12.23

 

הסתתר

הִסתַתֵר – התחבא, נמצא במקום כדי שלא יראו אותו ולא יידעו איפה הוא נמצא

השורש: ס.ת.ר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִסתַתֵר

מִסתוֹר – מקום שמסְתִירִים ומִסְתַתְרִים בו

שם הפועל בבניין הפעיל: הִסְתִיר

שם הפעולה: הַסְתָרָה

תוארי פועל: בַּסֵתֶר, בְּהֶסְתֵר – בסוד

שם תואר: נִסְתָר – לא רואים אותו

רַב הנִסתָר על הגָלוּי – יש יותר דברים שלא רואים ולא יודעים ממה שכן רואים וכן יודעים

דוגמאות:

הגנב הסתתר בבית של חברים אבל המשטרה מצאה אותו.

בזמן השואה יהודים רבים הסתתרו ביערות. נוצרים רבים הִסתִירוּ יהודים בבתיהם.

הילד נכנס לבית והסתתר מאחורי הגב של אבא.

 

הערך הסתתר נמצא בידיעות:

 18.12.1624.11.1718.01.1823.01.1824.01.1808.04.1816.05.1811.06.18,

 02.10.18, 10.12.19, 21.06.20, 19.01.21, 09.02.21, 14.07.22, 21.11.23, 24.11.23, 26.11.23, 03.01.24, 24.01.24