Browsing Archives

מילים ומושגים

הסב (פועל)

הֵסֵב – שינה כיוון, העביר בעלות למישהו אחר, ישב ליד השולחן

השורש: ס.ב.ב

שם הפועל: לְהָסֵב

שם הפעולה: הֲסָבָה

הֲסָבָה מִקצועית: קורס הסבה מקצועית מכשיר אדם לעבור ממקצוע למקצוע

הסבת אקדמאים

 

הערך הסב נמצא בידיעות: 18.06.17, 11.04.21, 10.12.23 

 

הסגיר

הִסגִיר – מסר את עצמו לידי המשטרה

מסר פושע למשטרה או למשטרה בארץ אחרת

השורש: ס.ג.ר

שם הפועל: לְהַסגֵיר

שם הפעולה: הַסגָרָה

בין מדינות יש הֶסְכֵּמֵי הַסגָרָה.

דוגמאות:

הטרוריסט הסגיר את עצמו למשטרה.

ישראל הסגירה את הפושע לצרפת.

 

הערך הסגיר נמצא בידיעות: 18.07.1621.07.1626.07.1606.11.1714.01.18, 06.05.20, 19.09.21

 

הסגר

הֶסְגֵר – סגירה של חולה או מקום כדי למנוע הכנסת מחלות או סחורות

מַטִילִים הֶסְגֵר, מְסִירִים הֶסְגֵר

הֶסְגֵר יַמִי

מַחֲנֵה הֶסְגֵר

בתחביר: מילה שאינה שייכת לגוף המשפט. היא נכתבת בתוך סוגריים או בין פסיקים. למשל: בשל משבר הקורונה המסעדה סגורה, לצערנו הרב, עד להודעה חדשה…

 

הערך הסגר נמצא בידיעות:

הסדיר

הִסְדִיר – פעל כדי שהדבר יעבוד בסדר, הביא לידי סיום ופתרון של עניין

השורש: ס.ד.ר

שם הפעולה: הַסְדָרָה

שם עצם: הֶסְדֵר

יְשיבת הֶסְדֵר – ישיבה שמשלבת לימודים בישיבה עם שירות בצה"ל

הֶסְדר טיעון, עסקת טיעון – הסכם שנערך במסגרת משפט פלילי בין התביעה לנאשם. במסגרת ההסדר, הנאשם מודה בחלק מן האישומים המיוחסים לו, ובתמורה מסכימה התביעה להסיר חלק מן האישומים ולעתים גם להפחתת העונש.

 

הערך הסדיר נמצא בידיעות: 

23.10.1804.11.1828.03.19, 16.09.19, 07.06.22, 19.07.22, 18.02.24

 

הסדר טיעון

הסדר טיעון, עסקת טיעון – הסכם שנערך במסגרת משפט פלילי בין התביעה לנאשם. במסגרת ההסדר, הנאשם מודה בחלק מן האישומים המיוחסים לו, ובתמורה מסכימה התביעה להסיר חלק מן האישומים ולעתים גם להפחתת העונש.

 

הערך הסדר טיעון נמצא בידיעות: 08.09.1617.06.19, 26.01.22, 02.02.22, 19.02.24

 

 

 

הסיע

הִסִיעַ – העביר מישהו ברכב ממקום למקום

השורש: נ.ס.ע

שם הפעולה בבניין קל: לִנסוֹעַ

שם הפעולה בבניין קל: נְסִיעָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַסִיעַ

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַסָעָה

יש הסעות תלמידים לבתי הספר

יש הסעות לחיילים ביום ראשון בבוקר

 

דוגמאות:

הורים מרגישים לפעמים כמו נהגי הסעות.

הוא לא נוהג. אשתו מסיעה אותו כל בוקר לעבודה.

אנחנו נוסעים להצגה בהסעה מאורגנת מטעם העירייה.

 

הערך הסיע נמצא בידיעות:

 13.09.1618.09.1617.01.1720.08.1730.10.1718.02.1825.04.1821.06.1803.10.18,

04.03.19, 28.11.1901.12.19, 01.03.21, 09.03.21, 08.04.21, 21.06.21, 27.10.21, 08.05.22, 19.07.22, 14.11.23, 21.06.24

 

הסיר

הֵסִיר – הוריד

           פשט בגד

           העביר ממקומו

השורש: ס.י.ר

שם הפועל: לְהָסִיר

שם הפעולה: הֲסָרָה 

מסירים אחריות 

מסירים בגד, מסירים כובע 

מסירים שלט

 

הערך הסיר נמצא בידיעות:

16.06.16, 24.06.1629.08.1629.08.1629.08.16, 22.11.1622.01.1719.07.17, 25.07.17,

03.01.1814.01.1819.01.1815.05.1817.05.1821.05.1828.06.1818.10.18,

 13.01.1915.01.19, 14.02.1906.05.1922.05.1917.06.1915.07.19, 16.09.19, 14.11.19, 11.06.20, 04.08.20, 23.09.20, 13.10.20, 22.11.20, 18.03.21, 24.05.21, 01.06.21, 01.06.21, 20.06.21, 28.06.21, 04.08.21, 10.11.21, 09.05.22, 17.05.22, 10.07.22, 27.07.22, 08.08.22, 19.11.23, 20.12.23, 07.02.24, 11.03.24, 15.04.24

 

הסית

הֵסִית – ניסה לגרום למישהו אחר לעשות דבר רע, לפעול נגד החוק

שם הפועל: לְהָסִית

שם הפעולה: הֲסָתָה

דוגמאות:

המשטרה בודקת אם הייתה כאן הסתה לרצח.

באינטרנט מתפרסמים דִברֵי הֲסָתָה.

 

הערך הסית נמצא בידיעות: 20.07.1606.11.1605.01.1708.01.1724.09.1726.10.1710.11.1721.11.1709.12.17,

28.01.1828.05.1806.03.1907.03.19, 08.12.19, 08.03.20, 29.06.20, 10.01.21, 30.05.21, 06.06.21, 19.10.21, 21.10.21, 31.03.22, 18.12.23, 28.01.24, 02.04.24