Browsing Archives

מילים ומושגים

תיאם

תֵיאֵם – עשה כך שכמה דברים יפעלו ביחד, באותו מקום, באותו זמן

השורש: ת.א.ם

שם הפועל: לְתָאֵם

שם הפעולה: תֵיאוּם

דוגמאות:

המנהל ביקש מהמזכירה לתאם פגישה עם חברי ועד העובדים.

לא הצלחנו לתאם פגישה. כולם עסוקים מאוד.

אין תיאום בין ההורים. האמא אומרת להם דבר אחד והאבא אומר את ההפך.

שני המנהלים עובדים בתיאום.

לפני היציאה לטיול עשינו את כל התיאומים עם המשטרה וצה"ל.

 

הערך תיאם נמצא בידיעות:

16.01.1718.04.17, 27.04.1718.10.17, 15.01.1811.02.1816.04.1812.07.1808.10.18, 24.11.21, 29.12.21, 02.06.22, 03.08.22, 10.08.22, 29.02.24

 

תיאר

תֵיאֵר – כתב וסיפר פרטים על דבר, על מקרה או אירוע

השורש: ת.א.ר

שם הפועל: לְתָאֵר

שם הפעולה: תֵיאוּר

תיאור מקום, זמן, תנאי

תיאור המקרה

תֵיאוּרֵי טבע ונוף

תיאור גרפי

 

הערך תיאר נמצא בידיעות: 18.01.1824.01.1805.02.1808.04.1821.11.1803.02.19, 08.09.19, 26.10.20, 07.11.20, 08.11.20, 12.11.23, 03.12.23, 14.02.24, 01.04.24

 

 

 

תיווך

תִיווֵך –  קישר בין צדדים של עסקה או הסכם

השורש: ת.ו.ך

שם הפועל: לְתַווֵך

שם הפעולה: תִיווּך

דוגמאות:

ארצות הברית מְתַווֶכֶת במשא ומתן בין ישראל והפלשתינים.

המתווך הראה לנו חמש דירות. אחת מהן הייתה מאוד יפה.

אם קונים דירה דרך מתווך צריכים לשלם למתווך דְמֵי תיווּך.

 

הערך תיווך נמצא בידיעות:

 14.01.1808.03.1808.07.18, 15.10.18, 10.12.19, 18.02.21, 21.02.22, 27.02.22, 21.03.22, 24.07.22, 03.08.22, 08.08.22, 08.08.22, 30.11.23, 30.11.23, 17.01.24, 26.05.24

 

תייר

תַייָר – turist

השורש: ת.ו.ר,  ת.י.ר

שם הפועל: לָתוּר, לְתַייֵר

שם עצם: תַייָרוּת

שם תואר: תַייָרוּתִי

משרד התיירות

אתר תיירות

פרויקט תיירותי

 

הערך תייר נמצא בידיעות: 

11.10.1601.12.1601.12.16, 12.09.1709.05.1813.05.18, 11.11.1824.12.1814.02.19,

22.05.1931.05.1916.07.19, 04.09.19, 26.09.19, 31.03.20, 16.06.20, 07.12.20, 06.05.21, 12.07.21, 21.07.21, 12.08.21, 01.09.21, 28.10.21, 18.11.21, 08.12.21, 27.12.21, 29.03.22, 14.06.22, 13.07.22, 31.07.22, 03.12.23

 

 

 

 

 

 

 

תימהון

תִימָהוּן הבעת פליאה, השתוממות, הפתעה גמורה ממשהו בלתי צפוי

שם תואר: תָמֵהַ, תְמֵהָה, תְמֵהִים, תְמֵהוֹת

שם הפועל: לִתְמוֹהַ

אדם תִימְהוֹנִי – אדם מוזר, קשה להבין את ההתנהגות שלו

 

הערך תימהון נמצא בידיעות: 29.07.1813.05.19

 

תיק

תיק – Bag, Portfolio

רבים: תיקים

תיק בממשלה

תיק במשטרה

תיק בפרקליטות

תִיקִייָה במחשב –  file

פותחים למישהו תיק במשטרה.

לעובד, לתלמיד, לחייל יש תיק אישי שבו כל המסמכים הקשורים בו.

תופרים תיק – מנסים להאשים מישהו במשהו שלא עשה, כדי להכשיל אותו.

 

הערך תיק נמצא בידיעות: 08.09.16 19.11.1617.01.1724.01.1714.01.1818.02.1807.03.1827.03.1824.06.18,

18.10.1803.12.1818.12.1814.02.1930.04.1924.06.19, 21.11.19, 24.11.19, 26.11.19, 21.01.20, 29.01.20, 07.07.20, 12.11.20, 29.12.20, 07.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 05.04.21, 06.06.21, 17.11.21, 08.02.22, 13.10.23