Browsing Archives

מילים ומושגים

שלל (פועל)

שָלַל – דחה, התנגד

לקח ממישהו זכות שהייתה לו

השורש: ש.ל.ל

שם הפועל: לִשִלוֹל

שם פעולה: שִלִילָה

שם תואר: שְלִילִי – נגטיבי

 

דוגמאות:

הוא שלל את האפשרות ללמוד בחו"ל.

אני לא שולל את ההצעה לקנות את העסק הזה.

הוא שלל על הסף את ההצעה למכור את הבית במחיר הזה.

הוא לא למד למבחן וקיבל ציון שלילי. הוא יצטרך לעשות את המבחן שוב.

אחרי התאונה שללו לו את רישיון  הנהיגה.

הוא אדם שלילי.

הערך שלל נמצא בידיעות: 21.06.1606.10.1602.01.1801.02.1828.05.1819.06.18, 26.01.20, 10.02.21, 24.02.21, 20.04.21, 04.05.21

 

שלשול

שִלְשוּל – Diarrhea, הפרשה רכה של צואה

שלשול מְלוּוֶה בכאבי בטן

ועוד: משלשלים מכתב לתוך מעטפה; בבחירות משלשלים פתק הצבעה לקלפי; משלשלים חבל לתוך הבאר

 

הערך שלשול נמצא בידיעות:

 

שלשום

שִלשוֹם – היום שלפני אֶתמוֹל

דוגמאות:

היום יום שלישי. אתמול היה יום שני. שלשום היה יום ראשון. מחר יהיה יום רביעי. מָחֳרָתַיִים יהיה יום חמישי.

 

הערך שלשום נמצא בידיעות:

 30.11.1601.12.1607.12.1616.05.1715.11.1824.12.1810.01.1928.01.1927.02.19,

 25.06.19, 08.08.19, 10.12.19, 10.12.19, 18.12.19, 31.12.19, 19.05.20, 11.06.20, 08.09.20, 23.09.20, 01.10.20, 19.11.20, 11.01.22, 18.05.22, 19.05.22, 07.07.22, 25.10.23