Browsing Archives

ב׳ בסיון תשפ״ב 01.06.22

יום רביעי ב׳ בסיון תשפ״ב 01.06.22


06:10: שר הביטחון בני גנץ והרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי ביקְרו בקפריסין במִסְגֶרֶת התרגיל הצְבָאי הגדול שצה"ל עוֹרֵך באִי

06:10: הכנסת אישְרה אתמול חוק שאוסר (בְּהַדְרָגָה) פִּרְסוּם מוּצְרי טַבָּק ועישון בעיתונות המוּדְפֶּסֶת

06:10: מִתְחַדֵש מִבְצַע 'צוּר ישראל': 180 עולים צְפויים לְהַגיע היום מאתיופיה

06:10: הדֶלֶק הִתְיַיקֵר הלילה בחֲצות ב-66 אגורות לליטר

06:10: שָׂרַת התַחְבּוּרה: כביש 90 (כביש העֲרָבָה), שבו מִתְרַחֲשות תְאוּּנוֹת דְרכים קַטְלָנִיוֹת רבות, יְשוּדְרַג בכל אוֹרְכּוֹ, מצוֹמֶת העֲרָבָה ועד אילת 

06:10: המל"ל הֶחְמִיר את אַזְהָרַת המסע לטורקיה ולמדינות הקרובות לאיראן: יש אִיוּם מַמָשִי על ישְׂרְאלים 

06:10: שָבוע ארבעה עשר של מִלחמה אַכְזָרית באוקראינה: אַלפֵי חַיָילים ואֶזְרָחים הֲרוגים, פְצוּעים ושְבוּיִים, יותר מ-6 מיליון פְּלִיטִים, הֶרֶג, הֶרֶס, מַשְבֵּר הומניטרי – ולא רואים את הסוף

06:10: פיקוּד העוֹרֶף עוֹרֵך היום תרגיל באזור פתח תקווה

06:10: התַחֲזית: יְרידה קלה בטמפרטורות

הכנסת אישְרה: איסור פִּרסום מוּצְרֵי טבק ועישון גם בעיתונות המוּדְפסת

הכנסת אישְרה אתמול בקְריאה שנייה ושלישית חוק המְבַטֵל את ההַחְרָגָה של העיתוֹנוּת המוּדְפֶּסֶת מהכְּלָל האוסֵר על פִּרְסוּם מוּצְרֵי טבק ועישוּן.

בדִבְרֵי ההֶסבר להַצָעָה נכתב כי "במדינות שבהן נֶאֱסַר לפרסם מוּצְרי טבק בכל אֶמְצָעֵי התִקְשוֹרֶת חלה ירידה מַשְמָעוּתִית במספר המְעַשְנִים".

ההחרגה תבוטל באוֹפֶן הַדְרָגָתִי לאורֶך שבע שנים עד לאיסור מוּחְלָט של הפרסום בעיתונות המוּדְפֶּסֶת.