Browsing Archives

מילים ומושגים

אגודה

אֲגוּדָה, אִיגוּד – קבוצה, חֶברה, ארגון

השורש: א.ג.ד

שם הפועל בבניין פיעל: לְאַגֵד – לְחַבֵּר יחד

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתאַגֵד – להתחבר יחד לקבוצה מאורגנת

דוגמאות:

הוא חבר באגודת הסופרים.

אגודת הסטודנטים מארגנת פעילויות לסטודנטים.

יש מקומות עבודה שלא מאפשרים לעובדים להתאגד לאיגוד מקצועי.

האגודה למלחמה דואגת לחולי הסרטן בישראל.

 

הערך אגודה נמצא בידיעות: 31.05.1602.02.1723.10.17, 24.11.17, 07.12.1708.03.1808.04.1822.05.1822.05.18,

22.11.1829.05.1916.06.19

 

אדיר

אַדִיר גדול וחזק

           כינוי לאלוהים

בלשון הדיבור: נהדר, נפלא

דוגמאות:

האל האדיר והנורא.

הטיול היה אדיר! נהנינו מכל רגע!

זה פרויקט אדיר! השקיעו בו מיליונים.

איך היה הסרט? אדיר!

אלוהים אַדִירִים!!!! מה עשית?!?!?!?!

הוא מגלומן. הוא עושה הכול רק כדי להַאֲדִיר את שמו.

 

הערך אדיר נמצא בידיעות: 12.12.1613.12.1614.12.16, 24.04.1717.12.1712.06.1810.07.18

 

אדיש

אָדִיש – חסר רגשות כלפי מישהו או משהו, לא אכפת לו.

שם עצם: אֲדִישוּת

 

דוגמאות:

היא מתלהבת מכל דבר והוא בחור אדיש.

הוא הציע לה לנסוע לחו"ל והיא הגיבה באדישות.

אי אפשר להישאר אדיש מול התופעות של טרור בעולם!

די להיות אדישים! צריך לקום לעשות משהו!

 

הערך אדיש נמצא בידיעות: 14.06.16