Browsing Archives

מילים ומושגים

אגודה

אֲגוּדָה, אִיגוּד – קבוצה, חֶברה, ארגון

השורש: א.ג.ד

שם הפועל בבניין פיעל: לְאַגֵד – לְחַבֵּר יחד

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתאַגֵד – להתחבר יחד לקבוצה מאורגנת

דוגמאות:

הוא חבר באגודת הסופרים.

אגודת הסטודנטים מארגנת פעילויות לסטודנטים.

יש מקומות עבודה שלא מאפשרים לעובדים להתאגד לאיגוד מקצועי.

האגודה למלחמה דואגת לחולי הסרטן בישראל.

 

הערך אגודה נמצא בידיעות: 31.05.1602.02.1723.10.17, 24.11.17, 07.12.1708.03.1808.04.1822.05.1822.05.18,

22.11.1829.05.1916.06.19, 06.02.21

 

אגרוף

אֶגְרוֹף – כף היד כשהיא קְמוּצָה (סגורה)

רבים: אֵגְרוֹפִים

אֶגְרוֹפָן – אדם שמשתמש באגרופים כדי לתקוף אנשים באגרסיביות

בספורט: אִגְרוּף – ענף ספורט שבו נלחמים באֶגְרוֹפִים

 

הערך אגרוף נמצא בידיעות: 11.01.21

 

אדיר

אַדִיר גדול וחזק

           כינוי לאלוהים

בלשון הדיבור: נהדר, נפלא

דוגמאות:

האל האדיר והנורא.

הטיול היה אדיר! נהנינו מכל רגע!

זה פרויקט אדיר! השקיעו בו מיליונים.

איך היה הסרט? אדיר!

אלוהים אַדִירִים!!!! מה עשית?!?!?!?!

הוא מגלומן. הוא עושה הכול רק כדי להַאֲדִיר את שמו.

 

הערך אדיר נמצא בידיעות: 12.12.1613.12.1614.12.16, 24.04.1717.12.1712.06.1810.07.18, 05.08.20, 06.08.20