Browsing Archives

י״ז באייר תשפ״ב 18.05.22

יום רביעי י״ז באייר תשפ״ב 18.05.22


06:10: נִמְשֶכֶת הכּוֹנְנוּת הגְבוֹהה של כוחות הביטָחון

06:10: שר הביטחון בני גנץ יָצָא הלילה לִפְגישות בוושינגטון

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט שׂוֹחַח אתמול בטלפון עם נְשִׂיא צרפת עמנואל מקרון

06:10: הערב: ההִילוּלָה במירון, שנה לאחר האָסון

06:10: רק מי שקנה מֵרֹאש כרטיס יוּכַל לעלות להר מירון ולהיות על ההר עד 4 שעות

06:10: אסור להדליק מְדוּרוֹת בפארקים, ביְעָרות, בגנים הלְאומיים, בשְמוּרות הטֶבַע ובאֲזוֹרים מְסוכנים

06:10: מחר: ההִסתדרות הרְפואית מַשְבִּיתָה את בתֵי החולים ומִרְפְּאות קופות החולים למֶשֶך יְמָמָה במְחָאָה על האַלימות נגד צְוָותים רְפואיים 

06:10: שָבוע שניים עשר של מִלחמה אַכְזָרית באוקראינה: אַלפֵי חַיָילים ואֶזְרָחים הֲרוגים בכל רַחֲבֵי אוקראינה, פְצוּעים ושְבוּיִים, יותר מ-6 מיליון פְּלִיטִים, הֶרֶג, הֶרֶס, מַשְבֵּר הומניטרי – ולא רואים את הסוף

06:10: החובה לַעֲרוך בְּדִיקַת קורונה בנתב"ג תְבוּטַל ב-20 במאי

06:10: מהשבוע הבא: תְבוּטַל החובה לַעֲטוֹת מַסֵכוֹת בטיסות בין לְאומיות היוצְאות מישראל

06:10: במשרד הבריאות קוראים להורים לְחַסֵן את הילדים נגד נְגיף הפּוֹליוֹ המִתְפַּשֵט בישראל

06:10: התַחֲזית: בלי שינוי

מֵירון אחרי האָסון

במירון נִשְלָמוֹת ההֲכָנוֹת להִילוּלַת ל"ג בעומר בְּצֵל האָסון שבו נֶהֶרְגו לפני שנה 45 גברים וילדים.

השנה יש הַגְבָּלָה על מספר החוגְגים. המשטרה תְאַפְשֵר כניסה להר רק למי שרָכַש כרטיסים מֵרֹאש. כל חוגג יהיה רַשַאי לְהישָאֵר על ההר 4 שעות. על ההר יוכלו להיות בכל זמן עד 16,000 איש. 

המשטרה תַצִיב מַחְסוֹמִים בדְרכים ולא תְאַפְשֵר למי שאין בידו כרטיס לְהִתְקָרֵב להר. מאות שוטרים יְאַבְטְחו את החֲגיגות.

מִשרד הדָתוֹת והמשטרה קוראים לחוגְגים לְכַבֵּד את הוֹרָאות המִשטרה לְמַעַן שְלוֹמָם ובִיטְחונָם. 

 

 

מחר: שְביתה בבתֵי החולים במְחָאָה על תְקיפַת צֶוֶות רְפוּאִי ב'הֲדַסָה'

הפעילות בבתֵי החולים ובקופות החולים בכל הארץ תוּפְסַק למשך יְמָמָה הָחֵל ממחר בבוקר, במְחָאָה על תְקיפַת צֶוֶות רְפוּאי שִלְשוֹם ביְחידה לטִיפּוּל נִמְרָץ בהֲדַסָה הר הצופים בירושלים.

ממחר בבוקר מַעֲרֶכֶת הבריאות תעבוד במַתְכּוֹנֶת שבת וִיבוּצְעו רק ניתוחִים מַצִילֵי חַיִים.

יו"ר ההִסתדרות הרְפואית אמר כי "תְקיפת איש צֶוֶות – לא שוֹנָה מתְקיפת שוטר במַדִִים".