מילים ומושגים

מראש

מֵרֹאש לפני

דוגמאות:

הזמנו כרטיסים חצי שנה מראש. שילמנו את כל הכסף מראש.

ידעתי מראש שזה לא יצליח, אבל ניסיתי.

יש דברים שאי אפשר לדעת מראש.

תודיע לי מראש שאתה בא כדי שאזמין גם את דני.

 

הערך מראש נמצא בידיעות: 13.03.1718.04.1730.08.1708.11.1701.12.1726.01.1819.02.1819.06.1815.07.18,

20.05.19, 06.10.19, 13.05.20, 09.06.20, 18.06.20, 22.06.20, 26.07.20