Browsing Archives

י״ד בשבט תשפ״ב 16.01.22

יום ראשון י״ד בשבט תשפ״ב 16.01.22


06:10: הִסְתַייֵם בשלום אֵירוּעַ החֲטִיפָה בבית הכנסת 'בית ישראל' בטקסס

06:10: ארבעת בְּנֵי העֲרוּבָּה שוּחְרְרו בְּרִיאִים ושְלמים, המְחַבֵּל נֶהֱרַג

06:10: דִיווּחים בתִקְשוֹרֶת על מַגָעִים בין היועֵץ המִשפָּטי לממשלה לבין בנימין נתניהו על עִסְקַת טיעוּן

06:10: מאות הִפְגִינוּ אתמול ליד ביתו של היועֵץ המִשפטי לממשלה נגד עִסְקַת טִיעוּן עם נתניהו

06:10: פָּרָשַת הצולְלוֹֹת: הממשלה צְפוּיָה להחליט היום על הַצָעָה לְהָקים וַעֲדַת חֲקירה ממלכתית לחֵקֶר רְכִישַת כְּלֵי השַיִט

06:10: גם בסוף השבוע: הִתְפָּרְעוּיוֹת של בדואים בנגב

06:10: מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש דצמבר ב-0.3%

06:10: הדירות הִתְיַיקְרו בְּשנה ב-10.6%

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

06:10: עֶשְׂרות אַלְפֵי יִשְׂרְאלים שוהִים בבידוד

06:10: כ-6,700 אנשי צֶוֶות רְפוּאִייִם חולים או מְבודָדים

06:10: מַחְסוֹר גדול בגַנָנוֹת ובסַיָיעוֹת בגני הילדים 

06:10: שינויים בלוּחַ הנְסיעות של הרַכָּבות והאוטובוסים בְּשֶל מַחסור בנַהָגים

06:10: הערב – ערב ט"ו בשבט

הקורונה – תמונת מצב

06:10: בישראל יותר מ-275 אלף חולים פְּעילים

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-40 אלף נִדְבָּקים חדשים, 386 חולים במַצָב קשה, 92 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,304

06:10: 4.391 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 520,814 ישראלים קיבלו את המנה הרביעית

06:10: תַחֲזִית מֶזֶג האֲוויר: קר וגָשוּם

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

הִסְתַיֵים בשלום האֵירוּעַ בבית הכנסת בטקסס

אחרי כאחת עשרה שעות שבהן הוּחְזְקו כבנֵי עֲרוּבָּה בבית הכנסת 'בית ישראל' בקוליוול שבטקסס, שוּחְרְרוּ שלושת בני העֲרוּבָּה כשהם בְּריאים ושְלמים. כוחות של ה-FBI נכנסו לבית הכנסת ושִחְרְרוּ את בני הערובה. בֶּן עֲרוּבָּה נוֹסָף שוּחְרַר כמה שעות קודֶם לכן. לפני ההודעה על שִחרור השלושה נִשְמְעו מבית הכנסת קולות יְרִי. בַּמַשָׂא ומַתָן שהִתְקַיֵים עם החוֹטֵף, הוא דרש לְשַחְרֵר טרוריסטית איסלאמית.

החוטף נֶהֱרַג במהלך מִבְצַע שִחְרוּר בני הערובה. עֲדַיִין לא ידוע אם הָרַג את עצמו או נוֹרָה.

 

16.01.22

היום:

גשמים לִפְרָקִים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת ורוחות עֵרוֹת יֵרדו מצפון הארץ ועד לנגב. שֶלֶג יוסיף לרדת בחרמון. בשעות הבוקר יִיתָכֵן שלג גם בצפון רמת הגולן. קַייָם חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עד לשעות הצוהריים קיים חשש להֲצָפוֹת במישור החוף. בְּמַהֲלַך היום הגשם יֵיחָלש וייִפָּסק בצפון ובהמשך גם במרכז. קר מהרגיל לעוֹנָה. בלילה קיים חֲשַש מִקָרָה במקומות המוּעָדִים.

מחר:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית וקר מהרגיל. בלילה קיים חֲשַש לקָרָה במְקומות המועדים.

 

 

מַדַד דצמבר עלה ב-0.3%

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה ב-0.3% בחודש דצמבר 2021. 

עליות מחירים בּוֹלְטות נִרְשְמוּ בסְעִיפֵי ההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה שעלו ב-1.1%, הדִיוּר שעלה ב-0.8%, הרִיהוּט והצִיוּד לבית שעלו ב-0.7% והמָזוֹן שעלה ב-0.5%.

ירידות מחירים בולטות נִרשמו בסעיפי הירקות והפירות הטְריים שירדו ב-2.7% והתַרְבּוּת והבִּידוּר שירדו ב-0.8%.

בשנת 2021 עלה מדד המחירים לצָרְכָן ב-2.8%.

מחירֵי הדירות ממשיכים לעלות

נְתוּנים שפִּרְסְמה הלִשְכה המֶרכזית לסטטיסטיקה מַרְאִים כי מחִירֵי הדירות החדשות והיְשנות בישראל מַמשיכים לעלות: מהַשְוָואַת מחירי העִסְקָאוֹת שבּוּצְעוּ בחודשים אוקטובר-נובמבר לְעוּמַת מחירי העִסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר, נִמְצָא כי מחירי הדירות עלו ב-1.4 אחוז.

זו עלייה של 10.6% לְעוּמַת התְקוּפָה המַקְבִּילָה אֶשְתָקַד (אוקטובר-נובמבר 2020).