Browsing Archives

ט״ז בטבת תשפ״א 31.12.20

יום חמישי ט״ז בטבת תשפ״א 31.12.20


06:10: העולם נִפְרָד הלילה משנת 2020

06:10: המשטרה נֶעֱרֶכֶת לֶאֱכוֹף את הַגְבָּלוֹת הסֶגֶר במַטָרָה לִמְנוֹעַ הִתְקַהֲלוּיוֹת במסיבות סִיום השנה האֶזרחית ונְהיגה תחת הַשְפָּעַת אלכוהול

06:10: מִבצע 'לָתֵת כָּתֵף': עד כֹּה הִתְחַסנו כ-800 אלף ישראלים

06:10: בעוד כ-10 ימים יֵאֱזַל מְלַאי החיסונים בישראל, חיסונים נוסָפים יגיעו ארצה כנראה בחודש פברואר

06:10: עֲשָׂרות הִפגינו גם אתמול בירושלים במְחָאָה על מות צעיר מ'נוֹעַר הגְבָעוֹת' במִרְדָף מִשטרתי בבנימין לפני כשבועיים, שישה מפגינים נֶעֶצרו

06:10: הדֶלֶק מִתייקר הלילה בחצות ב-8 אגורות לליטר

06:10: הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הודיע כי לא יִתְמוֹדֵד בבחירות לכנסת ה-24

06:10: שר החוץ והרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי הודיע כי לא יִתְמוֹדֵד בבחירות ברְשימת כחול לבן

06:10: החַשָב הכְּלָלי באוצר לשעבר פרופסור ירון זליכה הודיע על הֲקָמַת 'המִפלגה הכַּלכלית החדשה'

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 3,307 בני אדם

06:10: בישראל נכון לאתמול: 40,993 חולים פעילים, 1,046 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 622 מהם במצב קשה, 162 מוּנשמים

06:10: המגֵפה בעולם: 1.818 מיליון מתים, 83.172 מיליון נִדבקים

06:10: התחזית: עד יום ראשון – בלי שינוי של ממש

משרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם ועל כולנו!

נִפְרָדִים מ-2020

העולם נִפְרָד הלילה משנת 2020 ומְקַדֵם בִּבְרכה את 2021.

שנת 2020 תִיזָכֵר בהיסטוריה כ'שנת הקורונה' – המגֵפה שפָּגְעָה בעולם כולו.

היא תִיזָכֵר גם בִּזְכוּת ההצלחה של עולם המַדָע לְפַתֵח בזְמן שִׂיא חיסון נגד הנגיף ומסתיימת בהתחלת מִבְצעֵי החיסון בישראל ובעולם ובתִקְוָוה גדולה לְהִתְגַּבֵּר על הנגיף.

השנה הזו תיזכר כ'שנת הזום'.

2020 תיזכר כשנה שבה דונלד טראמפ, הנשיא השָנוּי במַחְלוֹקֶת, מַכְחִיש הקורונה, סִייֵם את כְּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּהוּנָתו כנשיא ארצות הברית.

בישראל הייתה זו שנה של מַשְבֵּר שלא ידענו כמוהו בעבר: משבר בריאותי, כלכלי, חֶברתי, מַנְהיגוּתי; בְּחִירוֹת שלישיות בתוך שנתיים; מֶמְשֶלֶת אַחְדוּת ללא אחדות; מדינה בלי תַקְצִיב מדינה; הַפְגָנוֹת הֲמוֹנִיוֹת; כנסת שהִתְפַּזְרָה ובחירות רביעיות בתוך שנתיים.

הייתה זו שנה של חֲתִימַת הֶסְכמֵי נורמליזציה עם מדינות ערביות והמשך המְתיחוּת בגְבוּלוֹת עם המדינות השְכֵנוֹת.

הֱיִי שלום 2020! ברוכה הבאה 2021!

מגיעה לנו שנה טובה יותר!

 

כשְליש מבני 60 ומעלה בישראל כבר הִתחסנו

מִבצע 'לָתֵת כָּתֵף' ממשיך להִתרחב בקֶצֶב מהיר. עד כֹּה הִתחסנו כ-800 אלף ישְׂרְאלים, 180 אלף מתוכָם חוּסְנו אתמול. כִּשְליש מבני 60 ומעלה כבר קיבלו את המָנָה הראשונה של החיסון. בקופות החולים שומרים עֲבוּרָם את המנה השנייה של החיסון, שאותה יקבלו 21 ימים אחרי שקיבלו את המנה הראשונה.

בקופות החולים אומרים כי בעוד כ-10 ימים יֶאֱזַל מְלַאי החיסונים שקיבלו ממשרד הבריאות והן יפסיקו לחסן אֶזְרָחִים נוסָפים. במשרד הבריאות אומרים כי מיליוני מנות נוספות של החיסון יגיעו לישראל בחודש פברואר ובחודשים שאחרָיו.

 

31.12.20

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת.

מחר:

בהיר עד מעונן חלקית. במהלך הבוקר יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. במרכז ובדרום תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בבוקר יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

 

הדֶלֶק מִתייקר הלילה בחצות

הדֶלֶק מִתייקר הלילה בחצות ב-8 אגורות לליטר בנזין 95 אוקטן. המחיר המְרַבִּי החדש לליטר בנזין 95 אוקטן בשֵירוּת עַצְמִי: 5.51 שקלים (כולל מע"מ). התוסֶפֶת בעד שֵירות מלא תִישָאֵר ללא שינוּי – 21 אגורות לליטר.