Browsing Archives

א׳ בניסן תשפ״ד 09.04.24

יום שלישי א׳ בניסן תשפ״ד 09.04.24


06:10: אתמול: שיגורים לגליל ולצפון רמת הגולן 

06:10: צה"ל תקף מַטָרות בלבנון ובגולן הסורי

06:10: חֵיל הים יֵירֵט הלילה בהצלחה באֶמְצָעוּת מַעֲרֶכֶת יֵירוּט חדשה  – 'כיפה ימית'  – כַּטְבָּ"ם שחָצָה לשטח ישראל באזור אילת 

06:10: צְבא ארה"ב הִשמיד מַעַרְכות הגנה אווירית וכלֵי טַיִס בִּלתי מְאוּיָשִים באזור הים האדום

06:10: מִִשלחת ישראל למַשָׂא ומַתָן בקהיר שבה לישראל לְהִתְיַיעֲצוּיוֹת 

06:10: חֵיל האוויר פתח טַיֶיסֶת כַּטְבָּ"מִים חדשה בבְסיס פלמחים

06:10: שִיפּוּר במַצָבָה של החַיֶילֶת שנִפצעה באורח קשה בפיגוע היֶרי בשומרון שִלְשוֹם

06:10: 28 נְציגוּיוֹת של ישראל בעולם סְגורות מֵחֲשָש לנְקָמָה איראנית

06:10: בנק ישראל הֶחְליט לְהַשאיר את הריבית במֶשֶק ללא שינוי

06:10: טֶקֶס הַדְלָקַת המַשׂוּאוֹת הפותח את יום העצמאות יִתקיים השנה בלי קָהָל ויוּקְלַט מֵרֹאש

06:10: התַחֲזית: יְרידה קלה בטמפרטורות, גְשמים מקומיים

09.04.24

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן עם ירידה קלה בטמפרטורות. בְּמַהֲלַך הבוקר יחלו לרדת מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים ובָרָד ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. קַייָם חֲשָש מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי הדרום והמזרח. הרוחות יתחזקו בעיקר בנגב. משעות אחה"צ הגשמים יתמעטו. במהלך הלילה התחזקות מחודשת של הגשמים והם יֵרדו לִפְרָקִים מהצפון ועד צפון הנגב. קיים חשש מֵהֲצָפוֹת לאורך מישור החוף. לקראת הבוקר חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר יוסיפו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יְחִידוֹת שיתמקדו בעיקר בהרים ובפנים הארץ. קיים חשש לשיטפונות והצפות במקומות המוּעָדִים. משעות הצוהריים המִשְקָעִים יתמעטו וייעשו מקומיים וייפסקו עד שעות הערב.

 

חֵיל הים יֵירֵט כַּטְבָּ"ם באזור אילת

הַתְרָעות הופעלו הלילה באילת ובסְביבתה. דובר צה"ל עִדְכֵּן כי כוחות חֵיל הים זִיהוּ כַּטְבָּ"ם שחָצָה לשֶטַח ישראל. לָרִאשונה, הכוחות יֵירְטו את הכטב"ם באֶמְצָעוּת מַעֲרֶכֶת היֵירוּט החדשה 'כִּיפָּה יַמִית'.

לא דוּוַח על נִפְגָעים או על נֵזֶק.