Browsing Archives

ד׳ באדר א׳ תשפ״ד 13.02.24

יום שלישי ד׳ באדר א׳ תשפ״ד 13.02.24


06:10: הוּתַר לפִרסום: שלושה לוחמי מילואים נָפלו אתמול בדרום רצועת עזה

06:10: צה"ל פועל ברְצועת עזה – בדרום, במרכז ובצפון – מֵעל ומתַחַת לקַרקע

06:10: אתמול: שִיגוּרִים לגליל 

06:10: בִּתְגוּבָה: צה"ל תָקַף מַטָרות בלבנון 

06:10: מִשלחת ישראל ברָאשוּת ראש המוסָד יוצאת היום לקהיר לשיחות על עִסקה לשִחרור החטופים בהִשתתפות ראש ה-CIA, ראש ממשלת קטאר וראש המודיעין המצרי 

06:10: בית החולים שיבא: מַצָבָם של החטופים ששוּחְררו יַצִיב, ניתן לראות את סימני השֶבי המְמוּשָך והֵיעָדֵר הטיפול הרְפואי

06:10: התחזית: עלייה בטמפרטורות, מהלילה – גשם

'זָהָב' ו'יַהֲלוֹמִים'

'יד זָהָב'  – זה השם שנָתנו כוחות הביטחון למִבצע הנוֹעָז לשִחְרוּר שני החטופים מרפיח. במבצע הִשתתפו כוחות של צה"ל, השבַּ"כּ והכוחות המיוחדים של המשטרה.

הלוחמים נִכנסו לבית שבו הוּחְזְקו החטופים בַּחֲשַאי. הם פָּרצו את דלת הכניסה לחֶדר שבו יָשנו שני החטופים. "באנו לְהַצִיל אֶתְכֶם. אתם חוזרים הביתה" אמרו הלוחמים לשני החטופים. הלוחמים חִילְצו את שני החטופים תַחַת אש. הם הֵגֵנו עלֵיהם בגוּפָם. כוחות רבים אִבְטְחו את החִילוּץ.

יַהֲלוֹמים בידינו" הִכְרִיזו הלוחֲמים בַּקֶשֶר לחֲדַר הפיקוּד. אפשר היה לִנְשוֹם.

מַצַב החטופים ששוּחְרְרו – יַצִיב

סְגנית מְנַהלת בית החולים שיבא מסרה אמש עִדְכּוּן על מַצָבָם של החטופים שחוּלְצוּ במִבְצע הלֵילִי ברפיח והִגִיעו במַסוֹֹק לבית החולים שיבא.

היא אמרה: "אני שמחה לְעַדְכֵּן שמַצָבָם נותר יַצִיב, אך לאור הבְּדיקות שקִייַמְנו במַהֲלַך היום נִיתָן לראות את סִימנֵי השֶבי והֵיעָדֵר הטיפול במהלך השֶבי".

היא ביקשה לְהִתְחַשֵב בחטופים ובמשְפְּּחותֵיהֶם: "מבקשים לָתֵת למשפָּחות ולשָבִים את האפשרות לְעַכֵּל את האֵירוּעַ". 

בני משפְּחותֵיהֶם סיפרו כי השניים יָרְדו במִשְקָל.

מִשְלַחַת ישְׂרְאלית צְפוּיָה לָצֵאת לשיחות בקהיר

מִשְלַחַת ישראל ברָאשוּת ראש המוסד דדי ברנע צְפוּיָה לָצֵאת היום לקהיר לשיחות על עִסְקָה לשִחְרוּר החטופים. בשיחות יִשְתַתְפו ראש ה-CIA, ראש מֶמְשֶלֶת קטאר וראש המודיעין המצרי. 

13.02.24

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן, ויִיתָכְנו טִפְטוּפים מקומיים. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בצפון. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. בְּמַהֲלַך הלילה ובעיקר לקראת הבוקר (יום רביעי) יחלו לרדת מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. קַייָם חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי הדרום והמזרח.

מחר:

ברוב אֲזוֹרֵי הארץ יֵרדו גשמים לִפְרָקִים מלווים בסופות רעמים בּוֹדְדוֹת. בנחלי הדרום והמזרח קיים חשש משיטפונות. תָחוּל ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.