Browsing Archives

י״ב בתמוז תשפ״ב 11.07.22

יום שני י״ב בתמוז תשפ״ב 11.07.22


06:10: בישראל מִתְכּוֹנְנִים לביקור נְשיא ארה"ב ביום רביעי

06:10: כוחות הביטָחון בכוֹנְנות לִקראת ביקור ביידן באזור

06:10: גֶשֶר המֵיתָרִים בירושלים הוּאַר אתמול בצִבְעֵי דֶגֶל יפן ודֶגֶל ישראל לְאוֹת הִזְדַהוּת עם העם ביפן 

06:10: ראש הממשלה יאיר לפיד שׂוֹחַח אמש בטלפון עם נְשִׂיא מצרים ועם נְשיא טורקיה

06:10: א-סיסי וארדואן בֵּירְכוּ את יאיר לפיד על כְּניסָתו לתַפְקִיד ראש הממשלה ואִיחֲלו לו הצלחה

06:10: מפלגות 'כחול לבן' ו'תִקווה חדשה' הודיעו על איחוּד ועל ריצה יַחַד בבְּחירות הקְרובות

06:10: אל על: הוּשַׂג הֶסְכֵּם שָׂכָר עם הטַיָיסים

06:10: אלוף (במיל') דורון אַלמוג נִבחר רִשמית לתַפקיד יו"ר הסוכנות היהודית

06:10: באשדוד יִיפָּתַח היום פסטיבל המָחוֹל אַשדודאנס

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל– 0.99

06:10: משרד הבריאות אִישֵר מַתַן חִיסוּן נגד קורונה לִילדים מגיל חֲצי שנה

06:10: משרד הבריאות קורא לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סְגורים ובהִתְקַהֲלוּיוֹת

06:10: התחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות, הֲקָלָה קלה בעוֹמֶס החום

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

11.07.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעוֹנָה בעיקר בהרים.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

 

אל על: הוּשַׂג הֶסְכֵּם שָׂכָר עם הטַיָיסים

סוף לביטולֵי טיסות באל על: חֶברת אל על הודיעה כי נֶחְתַם הֶסְכֵּם בינה לבין וַעַד הטַיָיסִים והִסתדרות העובדים. ההסכם כולֵל בין היֶתֶר: חזרה הַדְרָגָתִית של שָׂכָר הטייסים לשכרם בשנת 2018, לפני פרוץ מגפת הקורנה; מתן תשלומים נוספים לטייסים בִּתְמוּרָה לשְמירה על השֶקֶט התַעֲשִׂייָתִי וקִיוּם לוח טיסות סָדִיר. 

דורון אלמוג נִבחר רִשְמית לתַפְקיד יו"ר הסוֹכְנות היהודית

חֶבֶר הנֶאֱמָנים של הסוכְנות היהודית בחר אתמול באלוף (במיל') דורון אלמוג ליו"ר הנהלת הסוכנות היהודית ובמארק וילף ליו"ר חבר הנאמנים של הארגון. ההצבעה נערכה בפתיחת כינוס חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית המתכנס השבוע בירושלים, בהשתתפות מאות מנהיגי קהילות יהודיות. עם היבחרו אמר אלמוג: "אפעל להגיע ללב כל יהודי על פני כדור הארץ".

עוד אמר: "הקֶשֶר בין מדינת ישראל לעם היהודי על כל תְפוּצוֹתָיו הוא בַּעַל חֲשִיבוּת אסטרטגית קִיוּמִית. נֵירָתֶם יַחְדָיו לְחַזֵק את העלייה. לְחַזֵק את הקֶשֶר עם כל פְּזוּרוֹת העם היְהודי. לחזק את השְכָבוֹת החַלָשוֹת במדינת ישראל, לְמַעַן קֵירוּב לְבָבוֹת ועָתיד של תִקְוָוה״.

זוּגוֹת שנִישְׂאו נישואים אֶזרחיים בזום יוכלו לְהֵירָשֵם כנְשואים

בית המשפט המְחוזי בלוד קָבַע כי זוּגוֹת שנישְׂאו נישוּאים אֶזְרָחִיים בזום, בלי לצאת מהארץ, יוכלו לְהֵירָשֵם כנְשואים.

בית המשפט קיבל ביום שישי את עֲתִירָתָם של בני זוג שנישְׂאו בטֶקֶס נישואין שנערך בְּאֶמְצָעוּת וידאו על ידי מְחַתֶנֶת ביוטה שבארה"ב, כשבני הזוג נמצאים בארץ – ורָשם אותם כזוג נשוי ברָשוּת האוּכְלוּסִין. בני הזוג הִגִישו את העֲתירה לאחר שפְּקיד הרישום סֵירַב לִרְשום אותם וביקש לערוך בֵּירוּר נוסָף. השופֶטֶת קָבְעָה כי היה על פְּקיד הרישום לִִרְשוֹם אותם וכי הוא חָרַג מסַמְכוּתוֹ