Browsing Archives

כ״ז בסיון תשפ״ב 26.06.22

יום ראשון כ״ז בסיון תשפ״ב 26.06.22


06:10: הבוקר עד 09:00 – שְביתה של נהגֵי אוטובוסים של כמה חֲבָרוֹת בערים רבות

06:10: החֲבָרות הגדולות: אגד, דן, קווים ומטרופולין פועלות כרגיל

06:10: הלימודים מִתקיימים היום כסִדְרָם

06:10: הנָשִׂיא ביידן חָתַם על חוק המַגְבִּיל מְכירה והַחְזָקָה של כלֵי נֶשֶק

06:10: סְערה בארה"ב בְּעִקְבות הַחְלטה של ביהמ"ש העֶליון שבִּיטֵל פְּסיקָה קודֶמֶת שקָבעה שלאישה יש זְכוּת להחליט על הַפָּלָה

06:10: מֵעַתָה: כל מדינה בארה"ב תִקְבַּע האם לְהַתִיר הַפָּלות

06:10: הפגנות בארה"ב בעד ונגד הַפָּלוׁת, ביקורֶת של מַנהיגים בעולם על הַחְלָטַת בית המשפט האמריקני

06:10: אוסלו: 2 הֲרוגים ו-21 פְּצועים בפיגועַ במועדון להט"בים, היורֶה נֶעֱצַר

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההדבקה (ה-R) – 1.24

06:10: משרד הבריאות מַמְליץ לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סגורים ובהִתְקַהֲלויוֹת

06:10: התחזית: בלי שינוי של מַמָש

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

בית המשפט העֶליון בארה"ב בִּיטֵל את פְּסק הדין שהִתִיר הַפָּלות

דְרמה בארה"ב: בית המשפט העֶליון של ארה"ב בִּיטֵל פְּסיקה שנִיתְנה ב-1973, שקָבְעָה שחוּקַת ארה"ב מַשְאירה בִּידֵי הנָשים במדינה את הזְכוּת להחליט אם לעבור הַפָּלָה. ברוב של 6 שופטים נגד 3 – החליט בית הדין כי פסק הדין מלפני כמעט 50 שנה "היה שגוי, כי אין בחוּקה האמריקנית אִזְכּוּר לזְכוּת לְבַצֵעַ הַפָּלוֹת".

הסַמְכוּת להחליט על הזְכות להַפָּלָה תעבור כָּעֵת ל-50 המדינות שיקבעו כל אחת לעצמה.
ביטול פסק הדין מַסְעִיר את אמריקה ומְעוֹרֵר עִנְיָין רב בעולָם. בסוף השבוע נֶעֶרְכו בארה"ב הַפְגָנות בעד ונגד הפסיקה.

ביידן חָתַם על חוק שמַגְבִּיל מְכירה והַחְזָקָה של כְּלֵי נֶשֶק

נְשִׂיא ארצות הברית ג'ו ביידן חָתַם אתמול על חוק שמַגְבִּיל מְכירה והַחְזָקָה של כְּלֵי נֶשֶק. החוק מְאַפְשר למדינות השונות לֶאֱסוֹר על מְכירת נֶשֶק לאֶזְרָחים המְהַוִוים סַכָּנָה לְעַצְמָם ולאחרים. ביידן אמר שחֲבילַת החֲקִיקָה, שהיא המַשְמָעוּתִית ביותר ב-30 השנים האחרונות, "תַצִיל חיים של הרבה אנשים".

שבת ראשונה של קַיִץ

רבים בִּילוּ את השבת בטיולים, בפארקים ובחופֵי הכינרת והים התיכון.

כ-90 אלף בני אדם טיילו אתמול בשְמורות הטֶבע והגנים הלְאומיים ברחבֵי הארץ. האֲתָרים המובִילים היו גן השלושה (הסחנה), מצדה, הגן הלאומי ירקון (תל אפק), אשקלון, קיסריה, שמורת עין גדי, שְמורת הבניאס ושְמורת חוף דור-הבונים.

חוף בית ינאי היה מָלֵא עד אֶפֶס מָקום במשך שעות ארוכות והציבור נִקְרָא שלא להגיע למקום עֵקֶב עוֹמָסים כְּבֵדים באזור.

גם החַנְיוֹנים בחוֹפֵי הים דור (נחשולים) ונווה ים ופלמחים היו מְלֵאים.

ובכינרת: חַנְיונֵי החוֹפים חוקוק צפון וסוסיתא נִסגרו עֵקֶב עומֶס.

 

קַוֵוי הלילה פועלים בחופשה

משְׂרד התַחְבּוּרה הודִיע ביום חמישי כי לְרֶגֶל היְציאה לחופְשת הקיץ בתיכוֹנים, 100 קַוֵוי לילה ב-135 יִישוּבים ברחבֵי הארץ חוזרים לפעול. הקַוִוים פועלים בסופֵי השבוע בחופְשות מ-23:00 ועד 04:00 לפנות בוקר. מְחיר הנסיעה יהיה המְחיר של קו אוטובוס רגיל.