Browsing Archives

ט״ו בשבט תשפ״ב 17.01.22

יום שני ט"ו בשבט תשפ"ב 17.01.22


06:10: דִיווּחים רבים בתִקְשוֹרֶת על מַגָעִים בין היועֵץ המִשפָּטי לממשלה לבין בנימין נתניהו על עִסְקַת טיעוּן

06:10: הטרוריסט שהֶחְזיִק בנֵי עֲרוּבָּה בבית הכנסת 'בית ישראל' בטקסס ונֶהֱרַג היה אזרח בריטי

06:10: הטֶניסַאי הסֶרְבִּי נובאק ג'וקוביץ' גוֹרַש מאוסטרליה 

06:10: פָּרָשַת הצולְלוֹֹת: הדיון בממשלה על הקמת וַעֲדַת חֲקירה ממלכתית לחֵקֶר רְכִישַת כְּלֵי השַיִט נדחה לשבוע הבא

06:10: המֶמשלה אישְרה אתמול תוכנית לַהֲקָלוֹת ברגולציה

06:10: המֶמשלה אישְרה אתמול 110 מיליון שקלים לכותֶל המערבי

06:10: שינויים בלוּחַ הנְסיעות של הרַכָּבות והאוטובוסים בְּשֶל מַחסור בנַהָגים

06:10: היום: ט"ו בשבט – חג האילנות

06:10: היום יום הולדת: היום לפני 73 שנים, בט"ו בשבט תש"ט – 14 בפברואר 1949 נוֹסְדָה הכנסת

מגפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל-1.59

06:10: בישראל יותר מ-275 אלף חולים פְּעילים וכ-200 אלף מְבודָדִים

06:10: כ-6,700 אנשי צֶוֶות רְפוּאִייִם חולים או מְבודָדים

06:10: מַחְסוֹר גדול בגַנָנוֹת ובסַיָיעוֹת בגני הילדים 

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-33 אלף נִדְבָּקים חדשים, 446 חולים במַצָב קשה, 93 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,318

06:10: 4.397 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 537,419 ישראלים קיבלו את המנה הרביעית

06:10: תַחֲזִית מֶזֶג האֲוויר: קר 

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

 

פריחת עץ השקדייה, MARK NEYMAN לע"מ

בתמונה: פריחת עץ השקדייה, בעין כרם, ירושלים.2008 MARK NEYMAN  לע"מ

 

הממשלה אִישְרה תוכנית להֲקָלוֹת ברגולציה

הממשלה אישְרה אתמול תוכנית מַקִיפָה להֲקָלוֹת ברגולציה לעֲסָקִים ולאֶזְרָח. ההֲקלות יַחְסְכו יַחַד כמיליארד ש"ח בשנה למֶשֶק הישראלי, ולמעלה ממיליון יְמֵי הַמְתָנָה לאישורים. המִתְוֶוה קיבל את השם 'נִיקְיוןֹ אביב'. 

הטניסַאי הסֶרבי נובאק ג'וקוביץ' גוֹרַש מאוסטרליה

בית המשפט באוסטרליה דָחָה אתמול את עִרְעוּרוֹ של הטניסַאי הסרבי נובאק ג'וקוביץ' על ההַחְלָטָה של הממשלה לְגָרְשוֹ. המַשְמָעוּת היא שהטניסאי גוֹרַש מאוסטרליה ולא יִשְתַתֵף בטורניר אַלִיפוּת אוסטרליה הפתוחה המתחילה היום. ג'וקוביץ', שאינו מְחוּסָן נגד הקורונה, הוֹדָה שהִנְפִּיק ויזה עם מֵידָע שָגוּי כדי להיכָּנס לאוסטרליה ולְהִתְחָרוֹת בטורניר. ג'וקוביץ מְדוֹרָג במקום הראשון בעולם. הוא זָכָה בגראנד סלאם 9 פעמים.

אחרי החלטת בית המשפט ג'וקוביץ' הִמְרִיא מאוסטרליה לדובאי.