Browsing Archives

כ״ז במרחשוון תשפ״ב 02.11.21

יום שלישי כ"ז בחשון תשפ"ב 02.11.21


06:10: וְעידת האַקלים מִתקיימת בגלזגו שבסקוטלנד בהִשְתַתְפות מַנהיגים מכ-200 מְדינות וכ-30 אלף משתתפים

06:10: 100 מְדינות הודיעו אתמול כי הן מִתְחַיְיבות לַעֲצוּר את תַהֲלִיך כְּרִיתַת היְעָרוֹת עד שנת 2030

06:10: נְשִׂיא ארה"ב ג'ו ביידן בוְועידת האַקלים: אנחנו לא עושים מַסְפִּיק

06:10: ראש מֶמְשֶלֶת בריטניה בוריס ג'ונסון: השעון מְתַקְתֵק

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט בוְועידה: ישראל בִּתְחִילַת מַהְפֵּכָה בנושֵׂא האַקלים

06:10: במְליאַת הכנסת יַתחיל היום הדִיוּן בתַקְצִיב המדינה

06:10: מַעֲרֶכֶת הבִּיטָחון והגופים המֶמְשלתיים עורְכים השבוע תַרְגיל גדול בּעוֹרֶף

06:10: ב-2 בנובמבר 1917, היום לפני 104 שנים, נִתנה הַצְהָרַת בלפור המַכְרִיזָה כי בריטניה תִתְמוֹך בַּהֲקָמַת בית לְאוּמי לעם היְהודי באֶרֶץ ישראל

06:10: מאתמול – חובָה לְהַדְליק אורות בְנסִיעָה ברֶכֶב גם בשעות היום בכְבישים בין עירוניים

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז צָפוּי גֶשֶם מְקומי

מגֵפַת הקורונה 

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: במשרד הבריאות נֶעֱרָכִים לחיסוּן הילדים לאחר שה-FDA הֶעֱנִיק אִישוּר חֵירוּם לחיסוּן ילדים מגיל 5

06:10: משרד הבריאות: הנתונים מראים כי הזן דלתא קַטְלָנִי פי 2 מהזנים שקדמו לו 

06:10: מאתמול – ישראל פתוחה לתַיָירים, במִגְבָּלות

06:10: מ-15 בנובמבר יוכלו להיכָּנס לישראל גם תַיָירים שחוּסְנו בחיסוּן הרוסי ספוטניק, במִגְבָּלות

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-521 נִדבקים חדשים, 217 חולים במַצָב קשה, 127 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,103

06:10: יותר מ-3.959 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו

יותר מ-100 מְדינות הִתְחיְַיבו לַעֲצור את כְּרִיתַת היְעָרוֹת עד 2030

יותר מ-100 מַנְהיגים המִשְתתפים בוְועידת האַקלים המִתְקַיֶימת בגלזגו שבסקוטלנד פִּרְסְמוּ הַצְהָרָה משותפת שבה הִתְחַיְיבו לַַעֲצור את תַהֲליך כְּרִיתַת היְעָרוֹת עד שנת 2030. בהַצְהָרָה נֶאֱמַר כי בשִטְחָן של המדינות שהִתְחַיְיבו לְכָך, בהן ארצות הברית, בריטניה, סין, ברזיל ורוסיה, נִמצאים כ-85% מכְּלל היְעָרות בעולם. 12 מדינות, בהן בריטניה וארה"ב, הִצְהִירו כי הן מִתְחַיְיבות לְהַשְקִיעַ 12 מיליארד דולר בשנים 2021 – 2025 במַאֲמָץ לְסַיֵיעַ למְדינות מִתְפַּתְחוֹת לְשַקֵם קַרְקָעוֹת ולְהִתְמוֹדֵד עם שְׂרפוֹת

בנט בגלזגו: ישראל תְצַמְצֵם את פְּליטת גָזֵי החֲמָמָה ל-0 עד שנת 2050

ראש הממשלה נפתלי בנט נָאַם אתמול בוְועידת האַקלים בגלזגו. ראש הממשלה הִתְחַיֵיב שישראל תְצַמְצֵם את פְּלִיטַת גָזֵי החֲמָמָה ל-0 עד שנת 2050, ותפסיק בְּהַדְרָגָה את השימוּש בפֶחָם עד שנת 2025. "ישראל נִמְצֵאת בתְחילָתָה של מַהְפֵּכָה בנושא שִינוּיֵי אקלים", אמר בנט, והִזְהִיר: "אנחנו חַיָיבִים לפעול עַכְשָיו. אם לא נפעל עכשיו, זה יהיה מאוחר מִדַי לילדים שלנו".

בגלזגו מדברים לא רק על אַקלים

באֵירוּעַ קַבָּלַת הפָּנים שנֶערך אתמול ראש הממשלה הֶחלִיף דְברים עם נְשִׂיא ארה"ב, ראש ממשלת בריטניה וקנצלרית גרמניה.
ראש הממשלה קִייֵם פְּגישות עם ראש מֶמְשֶלֶת קנדה, ראש ממשלת איטליה, נשיא צרפת וראש ממשלת אוסטרליה. היום צָפוּי ראש המֶמשלה להִיפָּגש עם מנהיגים נוסָפים, בהם יורֵש העֵצֵר וראש הממשלה של בחריין וראש מֶמשלת הודו.

02.11.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. צְפוּיָה ירידה נִיכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעוֹנָה. בצפון ובמישור החוף צפוי טִפְטוּף עד גשם מקומי קל.

מחר:

מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר יִיתָכֵן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף.