Browsing Archives

כ״ג במרחשוון תשפ״ב 29.10.21

יום שישי כ"ג בחשון תשפ"ב 29.10.21


07:10: ישראל עובֶרֶת לשְעוֹן חורֶף: במוצ"ש מְזִיזִים את השָעון שעה אחת אֲחוֹרַנִית

07:10: וְעידת האַקלים תֵיעָרֵך בגלזגו בשָבוע הבא בהשתתפות כ-200 מנהיגים מהעולם

07:10: ראש הממשלה נפתלי בנט יוצא ביום ראשון לסקוטלנד 

07:10: מנכ"ל ומייסד פייסבוק מארק צוקרברג הודיע כי השם החדש של החברה יהיה Meta 

07:10: כ-20 אלף רצים משתתפים הבוקר במרתון ירושלים 

07:10: התַחזית: חם מהרגיל בעונה, ייתכן גשם מקומי בצפון

מגֵפַת הקורונה 

07:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: משרד הבריאות: הנתונים מראים כי הזן דלתא קטלני פי 2 מהזנים שקדמו לו 

07:10: במשרד הבריאות מַמְתִינִים להַחְלָטַת ה-FDA ונֶעֱרָכִים לחיסוּן הילדים

07:10: מהיום: אפשר לְקַיֵים אֵירועים הֲמוֹנִיים ללא הַגְבָּלַת מספר המִשתתפים – אך בכָפוּף להַגְבָּלות התו הירוק 

07:10: ישראל תְאַפְשֵר כְּניסה של תַיָירים הָחֵל מ-1 בנובמבר, במִגְבָּלות

07:10: מ-15 בנובמבר יוכלו להיכָּנס לישראל תַיָירים שחוּסְנו בחיסוּן הרוסי ספוטניק, במִגְבָּלות

07:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-476 נִדבקים חדשים, 236 חולים במַצָב קשה, 136 מִתוכָם מוּנְשָמים

07:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,081

07:10: יותר מ-3.933 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

07:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

07:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

 

פרשת השבוע: פרשת חַיֵּי שָׂרָה

הדלקת נרות: ירושלים 17:16; תל אביב 17:33; חיפה 17:35; באר שבע 17:37

מוצאי שבת: ירושלים 18:29; תל אביב 18:30; חיפה: 18:29; באר שבע 18:31