Browsing Archives

כ״ד באב תשפ״א 02.08.21

יום שני כ״ד באב תשפ״א 02.08.21


06:10: נִמְשָך הדִיוּן בממשלה בתַקְצִיב המדינה

06:10: קופות החולים הִתחילו לְחסן בני 60 ומעלה במנה שְלישית של החיסון 

06:10: כ-40 אלף בנֵי 60 ומעלה כבר קיבלו את המנה השְלישית של החיסון, כרבע מיליון אֶזרחים זִימְנוּ תור לחיסון

06:10: את המנה השלישית מקבלים בני 60 ומעלה שקִיבלו את המנה השנייה של החיסון לפני יותר מ-5 חודשים

06:10: בְּשָלָב זה המנה השְלישית לא נִיתֶנֶת למַחלימים

06:10: נִמשֶכֶת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: אתמול אובחנו 1,449 נדבקים חדשים, 206 מהחולים במצב קשה, מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,477

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: כ-2,000 חַקְלָאִים הִפְגִינו אתמול מול מִשְׂרְדֵי הממשלה בירושלים נגד הרפורמה בִּיבוא ביצים, יְרקות ופֵירות

06:10: מְחָאַת המִתְמָחים: כמה עֶשְׂרות רופאים מִתְמַחים הִפְגינו אתמול מול מִשְכַּן הכנסת בירושלים בדְרישה לְקַצֵר את התוֹרָנויות האֲרוּכּות של הרופאים הנִמְשָכות 26 שעות 

06:10: 'התִקְוָוה' בטוקיו: המִתְעַמֵל הישְׂרְאלי ארטיום דולגופיאט זכה בְּמדליית זהב בהִתְעַמְלוּת קַרְקַע 

06:10: גל חום ושרֵפות בטורקיה, ברודוס ובסיציליה

06:10: התַחזית: עוֹמֶס חום כָּבֵד עד קִיצוֹני כל השבוע

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

 

מְחָאַת החַקְלָאים והמִתְמַחִים

שתי הַפְגָנוֹת מְחָאָה הִתקיימו אתמול בירושלים בְּעֵת יְשיבת הממשלה בנושא תַקְצִיב המדינה.

כ-2000 חַקְלָאִים עָשׂוּ דַרְכָּם בטרקטורים ובכלֵי רֶכֶב כְּבדים לְכִיווּן ירושלים. הם הִפְגינו מול משְׂרְדי הממשלה במְחָאָה על הרפורמה שמְתַכְנְנִים משְׂרְדי החַקְלָאות והאוצָר ביבוא תוֹצֶרֶת חקלאית. באוצר טועֲנים כי הַפְחָתַת המְכָסִים על יְבוּא ביצים, ירקות ופירות תוֹזִיל את מְחיריהם. החקלאים מוֹחִים על כך שהרפורמה פוגַעַת בחקלאים במְקום ברִשְתוֹת השִיווּק שמוכְרות את התוצרת החקלאית בפַעֲרֵי תִיווּך גדולים

עֶשרות רופאים מִתְמַחִים הִפגינו מול הכנסת בדְרישה לְקַצֵר את התוֹרָנוּיוֹת הארוכות של הרופאים בבתי החולים הנִמְשָכות 26 שעות רְצוּפוֹת

02.08.21

היום:

חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והָבִיל ברצועת החוף. עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים עד קיצוניים יִשְׂרְרו ברוב האֲזוֹרִים.

מחר:

עלייה קלה בטמפרטורות. יוסיף להיות חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.

 

 

מֵדַלְייַת זָהָב למִתְעַמֵל מישראל

'התִקווה' בטוקיו: המִתְעַמֵל הישְׂרְאלי ארטיום דולגופיאט זָכָה אתמול במֵדַלְיַית זהב בַּתרגיל בהִתְעְמלוּת קַרְקַע. "אין לי מילים, אני בשמיים" אמר דולגופיאט בהִתְרַגְשות במסיבת עיתונאים אחרי הזְכִייָה, והוסיף: "אני לא מְעַכֵּל, יִקַח לי עוד הרבה זמן לעכל. חִיכִּיתִי לרגע הזה 18 שנה".

ארטיום, בן 24 מראשון לציון, נולד בדנייפרו שבאוקראינה ועלה עם משפחתו לישראל בגיל 12. הוא שֵירתַ בצה"ל כספורטאי מצטיין. את דרכו בספורט הֵחֵל בגיל 6.