Browsing Archives

ו׳ באייר תשפ״א 18.04.21

יום ראשון ו׳ באייר תשפ״א 18.04.21


06:10: מַעֲרֶכֶת החינוך כולה חוזרת היום ללימודים בכיתות בלי קפסולות, 6 ימים בשבוע

06:10: מהיום אין חובה לַעֲטוֹת מסֵכה בשטח פתוח

06:10: יש חובה לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים ובמְקומות שיש בהם הִתְקַהֲלוּת של אנשים רבים

06:10: חֵיל האֲוִויר תָקַף מטְרות טרור בעזה בִּתְגוּבה לרקטה שנוֹרְתָה לשֶטח ישראל בערב שבת והִתְפּוֹצְצָה בשטח פתוח

06:10: מַצָבוֹ של נְכֵה צה"ל שהִצִית את עצמו מוסיף להיות אָנוּש ויש סַכָּנָה מִייָדִית לחַיָיו

06:10: במַעֲרֶכֶת הפוליטית נִמְשָכים המַאֲמַצִים לַהֲקָמַת ממשלה

06:10: המְחָאָה נגד נתניהו: הַפְגָנוֹת הִתְקיימו אתמול ליד מְעון ראש הממשלה בירושלים ובצְמָתים בכל רחבֵי הארץ

06:10: הנסיך פיליפ הוּבָא לִמְנוּחוֹת בטירת וינזדור

06:10: נִמשכת הירידה בתַחֲלוּאָה בקורונה בישראל

06:10: מִנְיַין הנִפְטָרים מקורונה בישראל עלה ל:6,331

06:10: בישראל נכון לאתמול: 2,586 חולים פעילים, 334 מהם מְאוּשְפָּזים בבתי החולים, 202 במצב קשה, 121 מוּנְשָמים

06:10: המגֵפה בעולם: 3.037 מיליון מתים, 141.499 מיליון נדבקים, עלייה בתַחֲלואה בהודו, בברזיל ובצרפת

06:10: התחזית: עֲלִייָה בטמפרטורות, שָרָב

2.5 מיליון תלמידים חוזרים ללימודים 'מָלֵא מָלֵא'

לאחר שנה וחודש של יְציאה מהמַסְלוּל, התלמידים חוזרים לשִגְרָה: מהיום חוזרת כל מַעֲרֶכֶת החינוך ללימודים במַתְכּוֹנֶת הרגילה, 6 ימים בשבוע, בלי קפסולות ובלי שיעורים בזום.

מהיום: מסֵכות – רק במקום סגור

אפשר לִנְשוֹם לִרְוָוחָה. אחרי שנה שבה הִתרגלנו לִראות רק עיניים נוכַל סוף סוף לראות גם פָּנִים: מהיום אין חובה לַעֲטוֹת מסֵכה במקום שהוא שֶטַח פתוח וללא הִתְקַהֲלוּת. חשוב לְהַדְגִיש כי בִּמְקומות סְגורים יש חובה לַעֲטוֹת מסֵכה, וכך גם במקומות שיש בהם הִתְקַהֲלוּת של אנשים רבים. לכן אומרים במשרד הבריאות כי חשוב לְהִצְטַיֵיד במסֵכה בכל יציאה מהבית. חשוב להמשיך לִשמור על ריחוק ולְהַקְפִּיד על כְּלָלֵי ההיגיינה.

 

הנסיך פיליפ הוּבָא לִמְנוּחוֹת בטקס צָנוּעַ

בקפלת סנט ג'ורג' שבמִתְחַם טירת וינדזור הִתְקַיְימה אתמול הַלְוָויָיתוֹ של הנָסיך פיליפ שהלך לעולָמו לפני שבוע בגיל 99. לבַקָשַת הנסיך, ההלוויה הייתה צְנוּעָה. הנסיך בָּחַר את המכונית שעליה הוּבַל הארון ואת השירים ששרו בטקס. בְּשֶל מִגְבְּלות הקורונה נָכְחוּ בהלוויה רק 30 בני המשפחה הקרובה, בהם: המלכה, בִּיתָם, בְּניהם ונֶכְדֵיהֶם של המלכה והנסיך. הטקס שנפתח בדַקַת דוּמִייָה, נִמְשַך כ-50 דקות והועבר בשידור חי ברִשְתוֹת הטלוויזיה.