Browsing Archives

כ״ג בניסן תשפ״א 05.04.21

יום שני כ״ג בניסן תשפ״א 05.04.21


06:30: בבית המשפט המְחוזי בירושלים מתחיל הבוקר שְלַב ההוֹכָחוֹת במִשְפטו של בנימין נתניהו

06:30: נְציגֵי הסיעות יַגיעו היום לבית הנשיא ויודיעו על מי הם מַמליצים לרָאשוּת הממשלה 

06:30: המִשטרה נֶעֱרֶכֶת ליד בית המשפט, מִשְכַּן נְשִׂיאֵי ישראל ומְעוֹן ראש הממשלה להַפגנות של תומְכֵי נתניהו ושל המִתנגדים להֶמְשֵך שִלטונו של נֶאֱשָם 

06:30: עד מחר יודיע הנָשִׂיא על מי הוא מַטִיל את המנדט להַרְכָּבַת הממשלה 

06:30: הכנסת ה-24 תוּשְבַּע מחר

06:30: כ-2 מיליון תלמידים חוזרים היום לבתי הספר אחרי חופשת הפסח, חֶלְקָם עֲדַיִין בקפסולות

06:30: בג"ץ: הדוּ"חוֹת שנִרשמו לאֶזרחים שהֵפֵרו את הַגְבָּלַת הריחוק מהבית כדי לְהַפגין – אינם חוּקָתיים ויש לְבַטְלָם

06:30: לקראת יום הזיכרון: נִיסוּי צוֹפָרים הבוקר באזור הר הרצל בירושלים

06:30: לקראת יום העצמאות: מְטוֹסֵי חֵיל האֲוִויר עורכים בימים אלה אִימוּנים למַטַס החגיגי בשמֵי הארץ

06:30: המַטֶה לְלוֹחֲמָה בטרור מַזהיר: איראן תְנַסֶה לִפגוע ביעָדִים ישְׂרְאליים בעולם

06:30: נִמְשֶכֶת מְגָמַת היְרידה בתַחלוּאה בקורונה בישראל

06:30: 4,837,313 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חִיסוּן נגד הקורונה

06:30: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 6,236

06:30: בישראל נכון לאתמול: 6,243 חולים פעילים, 513 מהם מְאוּשפזים בבתי החולים, 344 מהם במצב קשה, 179 מוּנשמים

06:30: המַגֵפה בעולם: 2.879 מיליון מתים, 131.114 מיליון נִדבקים

06:30: התחזית: עֲלִייָה בטמפרטורות, חם ויבש מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ

05.04.21

היום:

בָּהִיר. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות. בהרים ובפנים הארץ ייעשה חם ויבש מהרגיל. לאורך מישור החוף הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. בשעות אחר הצוהריים הרוחות יתחזקו במישור החוף.

מחר:

תחול עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. ייעשה שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז.

 

המַנְדָט

13 נְציגֵי הסִיעוֹת שנִבְחֲרו לכנסת ה-24 יגיעו היום בזה אחרי זה למִשְכַּן הנשיא בירושלים. נציגי הסיעות יִתְבקשו להודִיעַ לנשיא על מי הם ממליצים כמועמד לראשות הממשלה. הנשיא צָפוּי לשאול אותם שאלה נוסֶפֶת: בממשלה של איזה מועמד לא תִהיו מוּכָנים לשבת?

סֶבֶב השיחות יָחֵל בשעה 09:30 ויִימָשך עד השעה 20:30. המִפגשים עם הנשיא יְשודְרו בשידור חי באֲתַר בית הנשיא.

מחר יודיע הנשיא על מי הֶחְלִיט לְהַטִיל את המנדט להַרְכָּבַת הממשלה.

 

המִשפט

בבית המשפט המְחוֹזי בירושלים יתחיל הבוקר ב-09:00 שְלַב ההוֹכָחוֹת במשפטו של בנימין נתניהו.

שְלַב ההוכָחות ייפתח בנְאוּם פתיחה של ראש התְבִיעָה והמשנה לפרקליט המדינה, עו"ד ליאת בן ארי. אחריו תָחֵל העֵדוּת של אילן יְשועה, מנכ"ל 'וואלה' לְשֶעבר.

במִסְגֶרֶת תיק 4000 מואשָם ראש הממשלה נתניהו, יחד עם הבְּעָלִים של חֶבְרת 'בֶּזֶק' שאול אלוביץ' בעֲבֵירַת שוֹחַד. הם מואשמים בכך שבִּתְמוּרָה להֲטָבוֹת רגולטוריות שהֶעֱנִיק נתניהו, לִכְאוֹרָה, לאלוביץ', זכה ראש הממשלה לסיקור אוהד, באמצעות אלוביץ', באתר 'וואלה'.

שְלַב ההוֹכָחות יִיפָּתַח בנוֹכְחות כל הנֶאֱשָמִים. ראש הממשלה ביקש לא להיות נוכח בעֵת עֵדוּתוֹ של יְשועה ובית המשפט נַעֲנָה לבַקָשָתו.