Browsing Archives

כ״ט באב תשע״ט 30.08.19

אין שביתה: שנת הלימודים תיפתח כסדרה

שנת הלימודים תש"פ תיפתח ביום ראשון כסדרה, לאחר שהסתדרות המורים ונציגי משרד האוצר הגיעו להסכמות לפני כניסת השבת בתום מו"מ אינטנסיבי. האוצר קיבל את דרישות המורים בנושא חישוב ימי המחלה והפנסיות ואף הסכים לתת מענק של 2,000 שקל לכל גימלאי שפרש ב-33 השנים האחרונות.

בהצלחה!