Browsing Archives

ט׳ באלול תשע״ז 31.08.17

יום חמישי ט׳ באלול תשע״ז 31.08.17


07:10: ארה"ב: הסופה 'הארווי' נחלשה. 35 הרוגים. נזק רב. יוסטון חוזרת לאט לשגרה

07:10: בכינוס הליכוד לקראת השנה החדשה נתניהו שב ותקף את התִקְשוֹרֶת

07:10: הנשיא ריבלין קורא להפסיק את הוויכוח הפנימי וההסתה: כולנו חיים כאן לא כדי לשנוא זה את זה!

07:10: ראש הממשלה יבקר היום אחה"צ בדרום תלאביב

07:10: מחר, 1 בספטמבר, נִפתחת שנת הלימודים במדינת ישראל

07:10: הדלק מִתְייַקֵר הלילה בחצות ב-6 אגורות לליטר

07:10: התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות. מחר ובשבת התחממות

ההוצאה הלאומית לחינוך גָדלה

ההוצאה הלאומית לחינוך גָדלה      

ההורים מימנו כחמישית מההוצאה

הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על ההוֹצָאָה הלְאוּמִית לחינוך בישראל בשנים 2016-2014.

ההוצאה הלאומית לחינוך כוללת את ההוצאה השוֹטֶפֶת בכל מוֹסְדוֹת הַחִינוּך הצִיבּוריים והפְּרָטִייִם מחינוך קְדַם-יסודי (בני 6-0) עד להשכלה גבוהה, הוצאות המשפחות לשיעורים פרטיים, לספרי לימוד וכד', וכן הוצאות לבניית מוסדות חינוך חדשים ולרְכִישַת צִִיוּּד קָָבוּּע.

ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2016 הִסְתַכְּמָה ב-94.8 מיליארד ש"ח שהם 7.8% מהתוֹצָר המְקוֹמִי הגוֹלְמִי. ההוצאה הלאומית לחינוך עלתה ב-5.0% לְעוּמַת שנת 2015, בהמשך לעלייה של 3.3% בשנה הקודמת.

בהוצאה הלאומית לחינוך לנֶפֶש חלה עֲלִייָה של 3.0%.

מִשְקֵי הבית מִימְנו 21.9% מההוצאה הלאומית לחינוך בְּדוֹמֶה לִִשנת 2015. המִגְזָר הממשלתי (הממשלה, הרשויות המקומיות ומוֹסָדוֹת ממשלתיים לְלֹא כַּווָּנַת רֶווַח) מימן כ-78.1% מִכְּלַל ההוצאה הלאומית לחינוך, בדומה לשנת 2015.

ההוצאה השוטפת לתלמיד עולה עם העלייה בדֶרֶג החינוך. בשנת 2014, עֲלוּת לימודיו של תלמיד בחינוך הגבוה הייתה גדולה כמעט פי שניים מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך העל-יסודי, וקרוב לפי שלושה מהעלות של תלמיד בחינוך הקדם-יסודי.

 

בתמונה: נשיא המדינה ראובן ריבלין מארח במשכנו ילדים מבית הספר הדו לשוני בירושלים.

הצילום: Mark Neyman 2014

 

31.08.17

 

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד נָאֶהתָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות.

הלילה:

מעונן חלקית.

מחר:

מעונן חלקית עד בָּהִיר, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית וייעשה נָאֶה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.