Browsing Archives

כ״ו במרחשוון תשפ״ב 01.11.21

ההאקרים דורשים כּוֹפֶר של מיליון דולר

ההאקרים שפָּרְצו לאֲתָרים ישְׂרְאליים בסוף השבוע דורשים כּוֹפֶר של מיליון דולר בתוך 48 שעות. הפַּצְחָנִים מְאַיְימִים לְפַרְסֵם נְתוּנים מהאֲתָרים שנִפְרְצו. אַחַד האֲתָרים הוא 'אַטְרָף' – אֲתַר ההֵיכֶּרוּיוֹת של קְהִילַת הלָהָטַ"בּ. פִּרְסוּם מֵידָע מִתוך האֲתָר עָלוּל לְהָבִיך רבים מבנֵי הקהילה.

פרקליטות המדינה הודיעה אתמול כי מַחְלֶקֶת הסַיְיבֵּר בפרקליטות פָּנְתָה לחֶברת טֶלגרם בבקשה לַחֲסוֹם את פְּעילות קְבוצת הפַּצְחָנִים המְזוֹהִים כאיראנים Black Shadow. בעִקְבוֹת הפְּנִייָה חָסְמָה טלגרם את הקְבוצות של Black Shadow, שבהֵן הוּפַץ מֵידָע אישי מאֲתָרֵי אינטרנט ישְׂרְאליים. הקבוצות מופיעות עַתָה כקבוצות פְּרָטִיוֹת והן אינן נְגִישוֹת לצִיבּוּר המִשְתַמְשִים הכְּלָלִי.

יום שני כ"ו בחשון תשפ"ב 01.11.21


06:10: וְעידת האַקלים נִפְתחה אתמול בגלזגו שבסקוטלנד בהִשְתַתְפות מַנהיגים מכ-200 מְדינות וכ-30 אלף משתתפים

06:10: מַנהיגֵי סין ורוסיה לא יַגיעו לגלזגו

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט יָצָא אתמול לסקוטלנד בראש מִשְלַחַת ישְׂרְאלית של 130 איש

06:10: בנט יִנְאַם היום בוְועידת האַקלים

06:10: הכנסת תָדוּן השבוע בתַקְצִיב המדינה

06:10: מַעֲרֶכֶת הבִּיטָחון והגופים המֶמְשלתיים עורְכים השבוע תַרְגיל גדול בּעוֹרֶף

06:10: פָּרָשַת הצוֹלְלוֹת: שר הביטחון הִגִיש למֶמשלה הַצָעָה לְהָקִים וַעֲדַת חֲקִירָה מַמְלַכְתִית

06:10: ההאקרים שפָּרְצו לאֲתָרים ישְׂרְאליים דורשים כּוֹפֶר של מיליון דולר בתוך 48 שעות ומְאַיְימִים לְפַרְסֵם נְתוּנים מֵאֲתַר ההֵיכֶּרוּיוֹת של קהילת הלָהָטַ"בּ אַטְרָף

06:10: הדֶלֶק הִתְיַיקֵר הלילה בחֲצות

06:10: מהיום – חובָה לְהַדְליק אורות בְנסִיעָה ברֶכֶב גם בשעות היום בִּכְבישים בין עירוניים

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות, צָפוּי גֶשֶם מְקומי

מגֵפַת הקורונה 

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: במשרד הבריאות נֶעֱרָכִים לחיסוּן הילדים לאחר שה-FDA הֶעֱנִיק אִישוּר חֵירוּם לחיסוּן ילדים מגיל 5

06:10: משרד הבריאות: הנתונים מראים כי הזן דלתא קַטְלנָי פי 2 מהזנים שקדמו לו 

06:10: מהיום – ישראל פתוחה לתַיָירים, במִגְבָּלות

06:10: מ-15 בנובמבר יוכלו להיכָּנס לישראל גם תַיָירים שחוּסְנו בחיסוּן הרוסי ספוטניק, במִגְבָּלות

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-274 נִדבקים חדשים, 218 חולים במַצָב קשה, 131 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,100

06:10: יותר מ-3.949 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

מהיום – חובָה לְהַדְלִיק אורות בכְבישים בֵּין עירוניים גם ביום

הָחֵל מ-1.11 ועד 31.3 חובה להדליק אורות בכְבישים בין עירוניים בכל שעות היְמָמָה. מוּמְלָץ להדליק את האורות גם בעיר כדי לִרְאוֹת ולְהֵירָאוֹת טוב יותר.

אוטובוסים מוניות ומַשָׂאִיוֹת חַיָיבים לְהדליק אורות בחורֶף גם בכְבישים עִירוניים.

אוֹפַנועים חייבים לנסוע בְּאורות דולְקים בכְבישים עירוניים ובין עירוניים בכל יְמותֹ השנה.

העוֹנֶש על אי בִּיצוּעַ של התַקָנָה הוא קְנָס של 100 שְקלים ו-2 נְקוּדוֹת חובָה.

 

 

הַדֶלֶק הִתְיַיקֵר הלילה

הדֶלֶק הִתְיַיקֵר הלילה בחֲצות ב-23 אגורות לליטר. המְחיר המְרַבִּי החדש כולל מע"מ של ליטר בנזין 95 אוקטן נְטוּל עופֶרֶת לצָרְכָן בתַחֲנה בשֵירוּת עַצְמי הוא 6.62 שְקלים. התוסֶפֶת בעד שֵירות מלא נִשְאֲרָה בלי שינוי – 21 אֲגורות לליטר. זו עֲלייה של יותר מ-24% לְעוּמַת חודש נובמבר אֶשְתָקַד.

המְחיר המְרַבִּי החדש לליטר בנזין 95 אוקטן נְטול עופרת לצָרְכָן בתַחנה בשֵירות עצמי באילת הוא 5.66 שקלים. התוסֶפֶת בעד שֵירות מָלֵא נִשארה ללא שינוי – 18 אגורות לליטר. 

01.11.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. עֲדַיִין יִיתָכֵן גשם מקומי בעיקר בצפון.

מחר:

מעונן חלקית. ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון ייתכן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל.