Browsing Archives

תענית

תַעֲנִית –  צוֹם, הפסקת אכילה לזמן מסוים

השורש: ע.נ.ה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְעַנוֹת  – לִסבּוֹל. בתענית צָמִים וּמִתְעַנִים. צמים וסובלים.

שם הפועל בבניין פיעל: לְעַנוֹת – לגרום למישהו אחר לסבול

לָצוּם – לא לאכול

 

הערך תענית נמצא בידיעות: