Browsing Archives

תנובה

תְנוּבָה – כל הפירות והתוצרת

שם הפועל: לְהָנִיב

הפרה מניבה חלב

העץ מניב פירות

השדה מניב ירקות

ההשקעה בבנק מניבה כסף

המאמצים בעבודה ובלימודים מניבים פירות

ההשקעה בחינוך מניבה פירות בעתיד

חברת "תנובה" היא החברה הגדולה והוותיקה בישראל לייצור חלב ומוצרי חלב

 

הערך תנובה נמצא בידיעות:

10.06.1617.05.1805.06.19, 27.05.20, 28.02.22, 02.06.22, 11.01.24

 

תנועה

תְנוּעָה –  movement,  traffic

השורש: נ.ו.ע

שם הפועל בבניין קל: לָנוּעַ

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהָנִיעַ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתנוֹעֵעַ

שוטר תנועה, אגף התנועה במשטרה, אִי תנועה

תנועת יד

תנועת נוער, תנועת התנדבות

 

הערך תנועה נמצא בידיעות:

 16.11.1618.01.1726.01.1708.02.1713.02.1708.06.1705.07.1702.08.18,

 03.08.1715.08.17 11.09.17, 16.10.1727.11.1707.12.1710.12.1707.01.1804.02.1804.02.1809.04.18, 26.04.1826.04.18, 06.05.18, 19.07.1830.07.1807.08.1808.08.1809.08.1803.09.1803.10.1815.10.18,

 17.12.1824.12.1803.01.19,

05.02.1912.03.1909.04.1902.05.1919.05.1916.06.1910.07.19, 28.11.19, 12.12.19, 19.12.19, 17.03.20, 23.04.20, 26.05.20, 08.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 12.01.21, 26.01.21, 10.02.21, 15.02.21, 17.03.21, 08.04.21, 22.04.21, 29.07.21, 25.10.21, 27.10.21, 08.11.21, 02.01.22, 13.02.22, 28.02.22, 09.05.22, 22.06.22, 07.07.22, 19.07.22, 02.08.22, 04.08.22, 11.08.22, 23.10.23, 09.11.23, 14.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 17.12.23, 28.01.24, 25.02.24

 

 

תנועת נוער

תְנוּעַת נוֹעַר – ארגון של בני נוער: הצופים, הנוער העובד, השומר הצעיר, החלוץ, מכבי הצעיר

בתנועת הנוער יש מדריכים וחניכים

 

הערך תנועת נוער נמצא בידיעות:

 31.10.1621.11.1626.12.1704.06.18

28.06.1807.05.19, 09.02.20, 20.02.20, 26.04.20, 06.07.20, 07.04.21, 14.06.22, 14.06.22