Browsing Archives

תמרון

תִמְרוֹן תרגיל צבאי / תַכְסִיס, maneuver 

תִּמְרוּן  – תנועה של כוחות צבא להשגת יִתרון צְבאי או לשיפור עֲמָדות מול האויב;

תרגיל צבאי המְדמה תנועת כוחות, לעיתים רק על מפה, נהיגה כלי תחבורה, כגון אונייה או מכונית, במיומנות בעיקר במעברים צרים ומסוכנים, נקיטת תחבולות בידי אדם כדי להביא אחרים לפעול לטובתו או כדי להיחלץ מצרה וכדומה

שם הפועל: לְתַמְרֵן – לפעול בין כמה וכמה גורמים ותפקידים

 

דוגמאות:

צה"ל מתכונן לתִמְרוֹן גדול.

אני לא מצליחה לתמרן בין כל התפקידים בבית לכל המשימות בעבודה

הצלחתי לתמרן בין שתי המכוניות ולחנות.

 

הערך תמרון נמצא בידיעות: 26.09.17, 17.11.23, 07.01.24, 07.02.24