Browsing Archives

תמורה

תְמוּרָה – תַחלִיף, דבר שמקבלים בעד דבר אחר

דוגמאות:

הם מכרו את הבית. הם קיבלו תמורתו מחיר מצוין.

אני מרגיש שאני לא מקבל תמורה על המאמץ שאני משקיע.

הוא תרם מיליון שקל לארגון. הוא לא רצה לקבל דבר בתמורה.

נתתי לה 1000 שקלים תמורת הבטחה שהיא תחזיר לי אותם בשבוע הבא.

כמה שילמתם תמורת הרהיטים?

 

הערך תמורה נמצא בידיעות: 

20.02.1821.02.18, 20.03.1820.03.1804.05.1808.05.18, 09.12.19, 17.12.19, 30.01.20, 12.02.20, 03.12.20, 18.02.21, 24.02.21, 02.03.21, 05.04.21, 06.07.21, 10.10.21, 13.01.22, 11.07.22, 11.08.22