Browsing Archives

תיק

תיק – Bag, Portfolio

רבים: תיקים

תיק בממשלה

תיק במשטרה

תיק בפרקליטות

תִיקִייָה במחשב –  file

פותחים למישהו תיק במשטרה.

לעובד, לתלמיד, לחייל יש תיק אישי שבו כל המסמכים הקשורים בו.

תופרים תיק – מנסים להאשים מישהו במשהו שלא עשה, כדי להכשיל אותו.

 

הערך תיק נמצא בידיעות: 08.09.16 19.11.1617.01.1724.01.1714.01.1818.02.1807.03.1827.03.1824.06.18,

18.10.1803.12.1818.12.1814.02.1930.04.1924.06.19, 21.11.19, 24.11.19, 26.11.19, 21.01.20, 29.01.20, 07.07.20, 12.11.20, 29.12.20, 07.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 05.04.21, 06.06.21, 17.11.21, 08.02.22, 13.10.23