Browsing Archives

תיק

תיק – Bag, Portfolio

רבים: תיקים

תיק בממשלה

תיק במשטרה

תיק בפרקליטות

תִיקִייָה במחשב –  file

פותחים למישהו תיק במשטרה.

לעובד, לתלמיד, לחייל יש תיק אישי שבו כל המסמכים הקשורים בו.

תופרים תיק – מנסים להאשים מישהו במשהו שלא עשה, כדי להכשיל אותו.

 

הערך תיק נמצא בידיעות: 08.09.16 19.11.1617.01.1724.01.1714.01.1818.02.1807.03.1827.03.1824.06.18,

18.10.1803.12.1818.12.1814.02.1930.04.1924.06.19, 21.11.19, 24.11.19, 26.11.19, 21.01.20, 29.01.20, 07.07.20, 12.11.20, 29.12.20, 07.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 05.04.21, 06.06.21, 17.11.21, 08.02.22

 

 

 

 

תיקן

תִיקֵן – החזיר לקדמותו דבר שהִתְקַלְקֵל, תִיקֵן תַקָנָה

השורש: ת.ק.ן

שם הפועל: לְתַקֵן

שם הפעולה: תִיקוּן

 

הערך תיקן נמצא בידיעות: 

21.12.1604.05.1729.08.1711.09.1711.09.17

02.01.1807.02.1813.02.1828.06.18,

18.07.1803.09.1801.01.1912.03.1915.05.1921.05.1922.05.1904.07.19, 24.07.19, 30.07.19, 04.08.19, 05.12.19, 15.12.19, 01.10.20, 12.11.20, 28.02.21, 19.05.21, 06.07.21, 02.09.21, 05.10.21, 02.12.21, 03.01.22, 20.01.22, 20.01.22, 31.01.22, 03.03.21, 03.03.22, 14.06.22, 14.06.22