Browsing Archives

תימהון

תִימָהוּן הבעת פליאה, השתוממות, הפתעה גמורה ממשהו בלתי צפוי

שם תואר: תָמֵהַ, תְמֵהָה, תְמֵהִים, תְמֵהוֹת

שם הפועל: לִתְמוֹהַ

אדם תִימְהוֹנִי – אדם מוזר, קשה להבין את ההתנהגות שלו

 

הערך תימהון נמצא בידיעות: 29.07.1813.05.19