Browsing Archives

תופעה

תוֹפָעָה – Phenomenon

השורש: י.פ.ע

שם הפועל: לְהוֹפִיעַ

שם הפעולה: הופעה

דוגמאות:

בכיתה יש תופעות של אלימות.

אנחנו נלחמים בתופעת האלכוהוליזם.

אלה תופעות של אלרגיה.

לתרופה הזאת אין תופעות לוואי.

לתרופה הזאת יש תופעות לְווַאי: כאבי ראש, עייפוּת, בחילה.

אלה תופעות של זקנה.

אלה תופעות של חֶברָה חולה.

 

הערך תופעה נמצא בידיעות: 

25.03.14, 31.05.1621.06.1613.02.1718.04.1704.06.1716.07.1701.10.1726.10.17,

22.12.1714.01.1830.01.1828.05.1804.06.1806.08.1823.01.1929.01.19

04.03.1904.07.19, 22.07.19, 29.07.19, 08.09.19, 08.02.2009.02.20, 09.02.20, 20.02.20, 15.07.20, 10.11.20, 01.12.20, 15.12.20, 25.01.21, 02.02.21, 09.02.21, 09.02.21, 02.03.21, 07.10.21, 05.01.22, 05.01.22, 25.01.22, 03.05.22, 18.07.22

 

 

 

 

תוצאה

תוֹצָאָה  result, score

השורש: י.צ.א

תוֹצָאָה – מה שיוצא כְּתוֹצָאָה מפעולה מסוימת 

למשל:

תוצאה של משחק או תחרות בספורט

תוצאה של תרגיל בחשבון

תוצאה של בדיקות

 

דוגמאות:

לכל דבר יש סיבה ותוצאה.

צלצלתי לרופא כדי לקבל את התוצאות של בדיקות הדם שעשיתי אתמול.

מה הייתה התוצאה במשחק אתמול? 

כשהילדים היו קטנים קראתי להם ספרים רבים. התוצאה – הם אוהבים מאוד לקרוא והשפה שלהם מאוד עשירה.

 

הערך תוצאה נמצא בידיעות: 22.06.1617.08.1614.09.1630.10.1630.10.1605.04.1728.04.1707.08.16, 20.08.1726.09.1727.09.1701.10.17, 02.10.1710.11.1720.11.1709.12.1713.12.1720.12.1718.01.18,

26.04.1822.05.1823.05.1827.05.1830.05.1812.06.1814.06.1802.07.18,

 05.07.1815.07.1830.07.18

05.08.1807.08.1814.08.1831.10.1808.11.1812.12.1813.12.1811.02.19

12.02.0912.04.1907.05.1919.05.19

30.06.1903.07.1905.08.19, 19.09.19, 19.09.1925.09.1906.02.20, 20.02.20, 02.03.20, 03.03.20 04.03.2005.03.20, 12.03.20, 15.07.20, 21.07.20, 03.08.20, 05.08.20, 03.09.20, 13.10.20, 03.11.20, 04.11.20, 05.11.20, 10.11.20, 19.11.20, 26.11.20, 01.12.20, 06.12.20, 23.12.20, 12.01.21, 20.01.21, 21.01.21, 07.02.21, 11.04.21, 11.04.21, 29.04.21, 21.06.21, 01.07.21, 14.07.21, 25.07.21, 28.07.21, 12.08.21, 31.08.21, 30.09.21, 06.12.21, 15.12.21, 27.12.21, 29.12.21, 03.01.22, 05.01.22, 05.01.22, 01.03.22, 15.03.22, 29.03.22, 01.05.22, 17.05.22, 27.05.22, 31.05.22, 15.06.22, 17.06.22, 28.06.22, 11.08.22, 29.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 26.12.23, 27.12.23, 10.01.24, 22.01.24, 26.01.24, 11.02.24, 27.02.24, 28.02.24, 03.04.24, 09.05.24, 20.05.24, 24.06.24

 

 

תוקף

תוֹקֶף זמן שבו חלים חוק או הסכם או חוזה או סמכות 

נכנס לתוֹקֶף מתחיל (חוק, הסכם, הפסקת אש)

פָּג תוקף – מסתיים התוקף (של החוק, התעודה, הרישיון, השיק, התעודה)

על כל תרופה כותבים מהו תאריך התְפוּגָה.

שם תואר: תָקֵף

בְּתוֹקֶף

 

דוגמאות:

התעודה בתוקף עד סוף 2014.

השיק כבר לא בתוקף. התוקף פג לפני שבוע.

ההוראה תקפה עד להודעה חדשה. 

הפסקת הא נכנסת לתוקפָּהּ עכשיו.

 

הערך תוקף נמצא בידיעות:

13.09.1621.09.16, 01.01.17, 02.01.1712.01.1718.01.17, 25.05.1713.07.1727.07.1706.08.1713.09.1725.09.1702.10.1715.10.17,

 01.11.1724.12.1701.01.18,

07.01.1818.02.1827.03.1802.10.1822.10.1824.10.1820.12.1802.01.19

23.01.19, 25.07.19, 28.07.19, 29.07.19, 11.11.19, 14.11.19, 20.11.19, 22.12.19, 18.02.20, 25.03.20, 25.03.20, 24.04.20, 08.07.20, 09.09.20, 01.10.20, 18.10.20, 22.12.20, 16.02.21, 25.02.21, 02.03.21, 18.03.21, 21.04.21, 27.04.21, 05.05.21, 05.05.21, 23.05.21, 27.05.21, 01.06.21, 21.06.21, 08.07.21, 20.07.21, 09.08.21, 12.08.21, 29.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 12.10.21, 26.10.21, 10.11.21, 14.11.21, 17.11.21, 24.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 16.12.21, 19.12.21, 23.12.21, 05.01.22, 06.01.22, 12.01.22, 18.01.22, 02.02.22, 07.02.22, 23.03.22, 07.06.22, 13.06.22, 27.07.22, 08.08.22, 05.12.23, 25.12.23, 01.02.24, 26.02.24, 09.03.24, 11.03.24, 10.04.24, 20.05.24, 23.5.24

 

תורן (רופא)

תוֹרָן – אדם הממלא תפקיד לפי תור שנקבע מראש

תוֹרָנוּת –  מילוי תפקיד לפי תור שנקבע מראש

תלמיד תורן מוחק את הלוח או מסדר את הכיתה.

רופא תורן  ממשיך לעבוד אחרי הצהריים ובלילה.

קצין תורן

 

הערך תורן נמצא בידיעות: 

10.05.20, 02.08.21, 21.10.21, 02.08.22