Browsing Archives

תוצאה

תוֹצָאָה  result, score

השורש: י.צ.א

תוֹצָאָה – מה שיוצא כְּתוֹצָאָה מפעולה מסוימת 

למשל:

תוצאה של משחק או תחרות בספורט

תוצאה של תרגיל בחשבון

תוצאה של בדיקות

 

דוגמאות:

לכל דבר יש סיבה ותוצאה.

צלצלתי לרופא כדי לקבל את התוצאות של בדיקות הדם שעשיתי אתמול.

מה הייתה התוצאה במשחק אתמול? 

כשהילדים היו קטנים קראתי להם ספרים רבים. התוצאה – הם אוהבים מאוד לקרוא והשפה שלהם מאוד עשירה.

 

הערך תוצאה נמצא בידיעות: 22.06.1617.08.1614.09.1630.10.1630.10.1605.04.1728.04.1707.08.16, 20.08.1726.09.1727.09.1701.10.17, 02.10.1710.11.1720.11.1709.12.1713.12.1720.12.1718.01.18,

26.04.1822.05.1823.05.1827.05.1830.05.1812.06.1814.06.1802.07.1805.07.1815.07.1830.07.18

05.08.1807.08.1814.08.1831.10.1808.11.1812.12.1813.12.1811.02.1912.02.0912.04.1907.05.1919.05.19

30.06.1903.07.1905.08.19, 19.09.19, 19.09.1925.09.1906.02.20, 20.02.20, 02.03.20, 03.03.20 04.03.2005.03.20, 12.03.20, 15.07.20, 21.07.20, 03.08.20, 05.08.20, 03.09.20, 13.10.20

 

 

תוקף

תוֹקֶף זמן שבו חלים חוק או הסכם או חוזה או סמכות 

נכנס לתוֹקֶף מתחיל (חוק, הסכם, הפסקת אש)

פָּג תוקף – מסתיים התוקף (של החוק, התעודה, הרישיון, השיק, התעודה)

על כל תרופה כותבים מהו תאריך התְפוּגָה.

שם תואר: תָקֵף

בְּתוֹקֶף

 

דוגמאות:

התעודה בתוקף עד סוף 2014.

השיק כבר לא בתוקף. התוקף פג לפני שבוע.

ההוראה תקפה עד להודעה חדשה. 

הפסקת הא נכנסת לתוקפָּהּ עכשיו.

 

הערך תוקף נמצא בידיעות: 13.09.1621.09.16, 01.01.17, 02.01.1712.01.1718.01.17, 25.05.1713.07.1727.07.1706.08.1713.09.1725.09.1702.10.1715.10.1701.11.1724.12.1701.01.18,

07.01.1818.02.1827.03.1802.10.1822.10.1824.10.1820.12.1802.01.1923.01.19, 25.07.19, 28.07.19, 29.07.19, 11.11.19, 14.11.19, 20.11.19, 22.12.19, 18.02.20, 25.03.20, 25.03.20, 24.04.20, 08.07.20, 09.09.20, 01.10.20, 18.10.20

 

תורן (רופא)

תוֹרָן – אדם הממלא תפקיד לפי תור שנקבע מראש

תוֹרָנוּת –  מילוי תפקיד לפי תור שנקבע מראש

תלמיד תורן מוחק את הלוח או מסדר את הכיתה.

רופא תורן  ממשיך לעבוד אחרי הצהריים ובלילה.

קצין תורן

 

הערך תורן נמצא בידיעות: 10.05.20