Browsing Archives

שגרה

שִגרָה –  רוטינה, חיים רגילים

דוגמאות:

קשה לחזור לשגרה אחרי חופשה.

אפשר לחזור לשגרה אחרי אסון?

חשוב לשמור על שגרה. 

 

הערך שגרה נמצא בידיעות: 27.11.16, 29.11.1616.03.1708.08.1720.08.1708.05.1809.05.1810.05.1803.09.18,

18.10.1811.11.1815.11.1810.02.1906.05.1904.07.19, 30.07.19, 14.11.19, 05.05.20, 26.07.20, 22.11.20, 04.02.21, 18.04.21, 28.06.21, 05.07.21, 22.07.21, 18.01.22, 21.02.22, 06.04.22, 30.10.23, 02.11.23, 19.11.23

 

שגריר

שַגרִיר  אֶמבּסדוֹר  AMBASSADOR

משרד השגריר נמצא בשַגְרִירוּת.

 

הערך שגריר נמצא בידיעות:

 14.09.1626.09.1627.10.1616.11.16, 06.12.1614.12.1618.12.1620.12.1620.12.1615.01.1723.01.1724.01.17,

 31.01.17

12.02.17, 15.02.1715.02.1719.03.1726.03.17, 02.04.17, 07.06.17, 08.06.1722.06.1724.07.1725.07.1726.07.17, 27.07.17, 16.08.1710.11.1729.11.1729.11.1706.12.1707.12.1707.12.1724.12.17,

 31.12.1710.01.18

14.01.1823.01.1828.01.1811.02.1820.02.1825.02.1805.03.1806.03.18

07.03.18, 12.04.18, 29.04.18,

30.04.1813.05.1814.05.1814.05.1814.05.1815.05.1816.05.17, 17.05.18, 03.06.1803.06.1804.06.18,

05.06.1817.06.1819.06.1827.06.1808.07.1830.07.1806.09.18, 08.10.18, 10.10.1816.12.18, 19.12.18, 07.01.1908.01.1924.01.1903.02.1924.02.1918.03.19, 14.05.1915.05.1920.05.1917.06.19, 01.08.19, 24.09.19,

29.10.1929.01.20, 18.02.20, 29.04.20, 18.05.20, 03.09.20, 23.09.20, 24.01.21, 27.01.21, 31.01.21, 09.02.21, 02.03.2118.03.21, 25.04.21, 26.04.21, 02.06.21, 15.06.21, 17.06.21, 30.06.21, 15.07.21, 01.08.21, 11.08.21, 09.09.21, 30.09.21, 20.10.21, 16.11.21, 16.11.21, 30.11.21, 02.12.21, 06.12.21, 13.01.22, 05.04.22, 07.07.22, 12.07.22, 26.07.22, 18.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 25.10.23, 01.11.23, 05.11.23, 06.11.23, 12.11.23, 10.12.23, 27.12.23, 11.01.24, 14.01.24, 28.01.24, 01.02.24, 07.02.24, 19.05.24, 29.05.24

 

 

 

 

 

שגריר (סיפורה של מילה)

 

 

שגריר ישראל באו"ם דני דנון (ויקיפדיה)

בתלמוד הירושלמי מובא משל על שני מלכים ושגריריהם: "מלכו של זה גדול ממלכו של זה ושגרירו של זה גדול משגרירו של זה". לפי הפירוש המקובל שַׁגְרִיר פירושו 'שליח', שכן שִׁגֵּר פירושו 'שילח'.

את החיבור בין השגריר לקונסול – נציג רשמי של המדינה במדינה אחרת, הציע העסקן והעיתונאי חיים מיכל מיכלין במכתב שפרסם בעיתון 'האור' בשנת תרנ"ג, 1893.
 

שדד

שָדַד – גנב באגרסיביות

השורש: ש.ו.ד

שם הפועל: לִשדוֹד

שם עצם: שוֹד

שוֹדֵד – גנב אגרסיבי

 

דוגמאות:

השודדים נכנסו לבנק לאור היום ושדדו כסף מהקופה.

אתמול היה שוד בחנות טלפונים. המשטרה מחפשת את השודדים.

 

הערך שדד נמצא בידיעות: 26.10.16, 11.01.1826.02.19, 17.03.21

 

שדה

שָׂדֶה (ז') – שטח אדמה, אזור, field

רבים: שָׂדוֹת

סמיכות: שְׂדֵה-,   שְׂדוֹת-

שָׂדֶה חקלאי

שָׂדֶה סמנטי

שָׂדֶה מגנטי, שדה חשמלי

בית חולים שָׂדֶה

אימונֵי שָׂדֶה

שְׂדֵה תְעוּפָה – Air Port, שְׂדוֹת תְעוּפָה

שְׂדֵה נפט

 

הערך שדה נמצא בידיעות: 04.02.20, 26.01.21, 12.07.21, 12.09.21, 25.10.21, 23.11.21, 25.01.22, 06.03.22, 22.03.22, 23.03.22, 02.11.23, 03.12.23, 18.12.23, 25.12.23, 29.02.24

 

שדרג

שִדרֵגשינה לטובה

לְשַדרֵג: לשנות לטובה מכשיר או עסקה.

למשל: לשדרג טלפון 'ישן' לדֶגֶם (מוֹדֵל) חדיש יותר.

שִדרוּג: upgrading

השורש: ד.ר.ג

מילים אחרות מהשורש: מַדרָגָה (בבניין), דַרגָה (בצבא, במשטרה, בעבודה).

 

דוגמאות:

בחיים המודרניים אנחנו כל הזמן משדרגים את המכשירים. מה שהיה חדיש רק אתמול הוא כבר ממש ישן היום.

כשנסענו לסין שִדרגנו את המלון ממלון שלושה כוכבים למלון חמישה כוכבים.

 

הערך שדרג נמצא בידיעות: 

22.12.1725.01.1826.04.1810.05.1803.10.18, 28.11.19, 21.01.21, 27.12.21, 17.01.22, 21.07.22