Browsing Archives

שתק

שָתַק – לא דיבר

השורש: ש.ת.ק.

שם הפועל: לִשתוֹק

שם הפעולה: שְתִיקָה

שם הפועל בבניין הפעיל: הִשְתִיק

ארגון 'שוברים שתיקה' – ארגון האוסף עדויות על שירות חיילי צה"ל בשטחים 

דוגמאות:

הוא שתק במשטרה.

הוא שמר על זכות השתיקה בבית המשפט.

היא לא שותקת לרגע. בעלה שַתקָן. כשהוא מתחיל לדבר היא משתיקה אותו…

לפעמים כדאי להקשיב ולשתוק.

אני לא יכולה לעבור על זה בשתיקה!

 

הערך שתק נמצא בידיעות: 08.12.1620.03.1709.12.1710.04.1822.04.1818.07.18, 05.07.20, 15.11.20, 29.11.20, 14.01.21, 08.11.21, 27.10.23, 09.11.23, 19.11.23, 03.12.23, 16.12.23, 03.01.24