Browsing Archives

שימר

שִימֵר – שמר על משהו כדי שלא יתקלקל ולא ישתנה

השורש: ש.מ.ר

שם הפועל: לְשַמֵר

שם הפעולה: שִימוּר

הפועל בבניין פועל: שוּמַר

שם תואר: מְשוּמָר

הפועל בבניין הִתפעל: הִשתַמֵר

המועצה לשימור אתרים דואגת לשימור מבנים היסטוריים

מְשַמרים בנינים עתיקים. בניין ששימרו אותו הוא בניין מְשוּמָר

מְשַמרים נוף כפרי

מְשַמרים אוכל בקופסאות שימורים

מוסיפים חומרים מְשַמרים לאוכל כדי שלא יתקלקל

 

הערך שימר נמצא בידיעות: 01.08.1619.07.1809.01.19, 10.10.19, 22.12.20, 22.12.20, 06.02.21, 04.03.21, 21.07.21, 12.05.22, 26.12.23