Browsing Archives

שב (פועל)

שָב  חזר

השורש: ש.ו.ב

שם הפועל: לָשוּב

שם הפעולה: שִיבָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהָשִיב – לענות, להחזיר 

 שם עצם: תְשוּבָה

שְבוּת: שִיבה, חזרה למה שהיה

חוק השְבוּת: חוק יסוד של מדינת ישראל הקובע כי כל יהודי רשאי לעלות לישראל ולקבל אזרחות אוטומטית

 

דוגמאות:

באיזו שעה שָבְתָ אתמול הביתה?

היא עדיין מחכה שהוא ישוב.

ראיתם את הסרט: "השיבה הביתה"?

הפלשתינים עדיין חולמים על זכות השיבה לבתים בישראל שבהם גרו לפני שנת 1948.

פתחתי בבנק חשבון עו"ש (עובר ושב).

היא שאלה והוא השיב תשובות.

הוא חזר בתשובה. היום הוא שומר שבת.

 

הערך שב נמצא בידיעות: 

27.09.1613.10.1628.11.1619.01.1725.01.17, 20.04.1722.04.1723.04.1730.04.1717.09.1719.10.1730.10.1720.11.17,

 20.11.1717.01.1823.01.18, 29.01.18, 30.01.1810.05.1810.05.1831.05.1830.07.1806.08.1823.10.1812.11.18,

 27.12.1813.01.1915.01.19,

20.01.1910.02.1919.03.1926.03.1924.06.19, 24.07.19, 04.09.19, 04.12.19, 04.02.19, 11.02.20, 13.02.20, 17.02.20, 11.03.20, 21.07.20, 23.07.20, 02.09.20, 29.09.20, 07.12.20, 08.12.20, 20.12.20, 21.12.20, 22.12.20, 24.12.20, 19.01.21, 24.01.21, 01.02.21, 23.02.21, 25.02.21, 02.03.21, 18.03.21, 21.06.21, 28.06.21, 08.07.21, 12.07.21, 21.07.21, 04.08.21, 04.08.21, 05.08.21, 09.08.21, 11.10.21, 27.10.21, 07.11.21, 09.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 09.12.21, 15.12.21, 10.03.22, 14.03.22, 15.03.22, 28.03.22, 26.04.22, 22.05.22, 27.06.22, 29.06.22, 19.07.22, 03.12.23, 31.12.23, 15.02.24, 29.02.24, 03.03.24, 19.05.24, 26.05.24, 19.06.24, 10.07.24, 20.07.24