Browsing Archives

רכן

רָכַן – התכופף מעט

הִרְכִּין ראש – הוריד את הראש לאות בושה, או: לאות כניעה

 

דוגמאות:

הנאשם הרכין את ראשו כשהצלמים ביקשו לצלם אותו באולם בית המשפט.

למרות כל הלחצים והאיומים, הוא לא הרכין ראש אלא המשיך להילחם בשחיתות.

 

הערך רכן נמצא בידיעות:

 25.01.20, 24.01.22, 24.01.22, 28.04.22, 14.07.22, 06.11.23, 13.03.24