Browsing Archives

ראוי

רָאוּי – הולם, מתאים

כָּרָאוּי – כפי שצריך

 

דוגמאות:

היא רְאוּיָה לכל פרס!

האיש הזה לא ראוי להיות חבר כנסת!

המנהלת טיפלה במקרה כראוי.

 

הערך ראוי נמצא בידיעות: 2.11.1620.03.1726.10.1731.10.1710.11.1701.02.1801.02.1826.02.1828.10.18,

08.01.19, 17.03.20, 28.05.20, 24.06.20, 23.09.20, 22.12.20, 20.04.21, 14.06.21, 08.08.21, 29.11.23, 11.02.24, 14.02.24, 21.02.24, 13.03.24

 

 

 

 

 

 

ראות

רְאוּתהאפשרות לראות

השורש: ר.א.ה

דוגמאות:

היום אין ראות טובה. בקושי רואים מכאן את הים.

ביום של ראות טובה רואים מכאן את החרמון.

בגלל הערפל יש ראות לְקוּיָה. סעו בזהירות!

בגלל הערפל יש הגבלות ראות. קשה לראות אפילו מטר קדימה. סעו לאט ובזהירות!

 

הערך ראות נמצא בידיעות: 01.11.16, 09.02.21