Browsing Archives

קלעים

קְלָעִים – וילון, מסך המסתיר את הבמה מעיני הצופים ומורם בתחילת ההצגה

מֵאֲחוֹרֵי הקְלָעִים – לא על הבמה, מאחורי הבמה

שיחות, מגעים, מאמצים מאחורי הקלעים – בשקט, בלי פרסום, בסוד

 

 

הערך קלעים נמצא בידיעות: 17.11.21