Browsing Archives

קול קורא במדבר

המשמעות:

קריאה או בקשה שמגיעה לאוזניים לא שומעות ולא מקבלות.

מִדְבָּר – מקום גדול יבש וריק, DESERT

דוגמה:

הזהרתי כמה פעמים מפני הסכנה. דבריי היו כְּקול קורא בַּמִדְבָּר. אף אחד לא רצה להקשיב לי ובסוף קרה אסון.

המקור:

פירוש שגוי של הפסוק:

"קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ דֶּרֶךְ ה' יַשְּׁרוּ בָּעֲרָבָה מְסִלָּה לֵאלֹוהֵינו".  (ישעיה פרק מ' פסוק 3)

קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו

 

המשמעות:

האיש הזה הוא איש לא ישר. הוא עשה מעשים לא כשרים, העבר שלו לא נקי.

קוּפָּה – קופסה, תיבה

שְרָצִים – חרקים, בעלי חיים קטנים  insects

דוגמה:

החליטו לבטל את המועמדות שלו לתפקיד אחרי שבדקו ומצאו שקֻפָּה שֶׁל שְׁרָצִים תְלוּיָה לוֹ מֵאֲחוֹרָיו.

מקור:

מסכת יומא פרק כ"ב

קוץ

קוץ – קצה דוקר של משהו, צמחים דוקרניים

רבים: קוצים

ביטויים:

יושב על קוצים, יש לו קוצים ביַשְבָן – חסר סבלנות

קוֹצוֹ של יו"ד – משהו קטן מאוד ולא חשוב, דיוק מוגזם שאין לו הצדקה

אַלְיָה וקוץ בה – זְנַב הכבשה שמן ויש בו קוץ, והמשמעות: דבר חיובי וטוב שיש בו פגם

 

הערך קוץ נמצא בידיעות: 27.04.21

 

קוצו של יוד

המשמעות:

עניין של מה בכך, פרט קטן ולא כל כך חשוב.

קוץ – קצה

קוצו של יו"ד – הצ'ופצי'ק הקטן של האות יו"ד

דוגמה:

המורה שלנו שם לב לכל פרט קטן בשיעורי הבית. הוא מקפיד על קוֹצוֹ שֶׁל יוֹד.  

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף ל"ד, עמוד א'

קורצ'אק יאנוש

יאנוש קורצ'אק

1942-1878

יאנוש קורצ'אק (ויקיפדיה)

יאנוש קורצ'אק היה רופא, מְחַנֵך וסופר יהודי פולני.

הוא נולד בשם הֶנְרִיק גולדשמיט בשנת 1878 בעיר ורשה שבפולין. בביתו דיברו פולנית, יידיש ורוסית. הוא שינה את שמו ליאנוש קורצ'אק כשהֵחֵל לכתוב ספרים.

במלחמת העולם הראשונה הוא היה רופא בצבא הרוסי. אחרי המלחמה עבד כרופא ילדים בבית החולים בוורשה והחליט לא להתחתן ולְהָקִים משפחה, אלא לְהַקְדִיש את חַייָו לילדים.

בשנת 1912 קורצ'אק פתח בוורשה בֵּית יְתוֹמִים לילדים יהודיים. הוא חינך את הילדים לאהבה ולסוֹבְלָנוּת. הוא כתב 24 סִפְרֵי ילדים, סִפְרֵי חינוך וסִפְרֵי לימוד. הוא פִּרְסֵם מַאֲמָרִים ודיבר ברדיו על נוֹשְׂאֵי חינוך ועל זְכוּיוֹת האדם וזְכוּיוֹת הילד.

בית היתומים. תמונה משנת 1935. קורצ'אק התגורר בעליית הגג (ויקיפדיה)

ילדי ומחנכי "ביתנו". קורצ'אק עומד רביעי מימין (ויקיפדיה)

קורצ'אק ביקר בישראל פעמיים: בשנת 1934 ובשנת 1936, וגם הֵחֵל ללמוד עברית.

במלחמת העולם השנייה, בשנת 1942, החליטו הנאצים לשלוח את הילדים היהודים מגטו ורשה לְמַחֲנוֹת המָווֶת. הם הִצִיעוּ לקורצ'אק לְהִישָאֵר בוורשה, אך הוא לא הִסְכִּים לקבל את ההַצָעָה, אלא בָּחַר ללכת עם יְלָדָיו. בראש מוּרָם צָעַד קורצ'אק לתָאֵי הגזים בטרבלינקה ואחריו 200 ילדיו האֲהוּבִים. איש מהם לא נִיצַל.

אנדרטת יאנוש קורצ'אק ב'יד ושם' (ויקיפדיה)

סלע הזיכרון ליאנוש קורצ'אק ולתלמידיו בטרבלינקה (ויקיפדיה)

בול יאנוש קורצ'אק (ויקיפדיה)