Browsing Archives

קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו

 

המשמעות:

האיש הזה הוא איש לא ישר. הוא עשה מעשים לא כשרים, העבר שלו לא נקי.

קוּפָּה – קופסה, תיבה

שְרָצִים – חרקים, בעלי חיים קטנים  insects

דוגמה:

החליטו לבטל את המועמדות שלו לתפקיד אחרי שבדקו ומצאו שקֻפָּה שֶׁל שְׁרָצִים תְלוּיָה לוֹ מֵאֲחוֹרָיו.

מקור:

מסכת יומא פרק כ"ב