Browsing Archives

ציפה ל…

צִיפָּה  ל… חיכה למשהו

שם הפועל: צ.פ.ה

שם הפועל: לְצַפּוֹת

שם הפעולה: צִיפִּיָה

שם תואר בבניין פועל: מְצוּפֶּה

מצפים לילד, מצפים למשיח, מצפים לתוצאות, מצפים לגשם, מצפים למשהו חדש, מצפים לשינוי, מצפים לפגישה

מממשים ציפיות, ממלאים ציפיות

צִיפָה – כיסה משהו במשהו אחר. מצפים את העוגה בקרם, בשוקולד. מצפים את הספה בבד, מצפים את השעון בזהב

דוגמאות:

אתה מצפה שהוא יהיה הראשון שיבקש סליחה?

אני מצפה לראות אתכם בשבוע הבא.

בתחילת הקורס המורה שאלה מה הציפיות שלנו. בסוף הקורס נבדוק אם הציפיות הִתמַמשוּ.

יש לו הרבה ציפיות מהעובד החדש. לא בטוח שאפשר למלא אחר כל הציפיות האלה.

ההצלחה הייתה מעל ומעבר למצופה. לא ציפינו לכל כך הרבה משתתפים.

 

הערך ציפה ל… נמצא בידיעות: 22.01.1722.01.1730.01.1731.01.1705.02.1712.06.1715.06.1712.11.17,

 20.11.1726.12.1710.01.1824.04.1806.06.1812.06.1812.06.1829.11.18, 24.07.19, 20.01.20, 02.02.20, 03.11.20, 29.12.20, 02.02.21, 07.04.21, 14.06.21, 29.06.21, 20.12.21, 20.01.22, 25.01.22, 07.02.22

 

 

 

 

ציר

ציר – נציג דיפלומטי, חבר בפרלמנט

ברזל המחבר את הדלת למשקוף ומאפשר לפתוח ולסגור את הדלת

צירי לידה – כאבים של אישה יולדת

צירי תנועה – כבישים ראשיים

 

הערך ציר נמצא בידיעות:

09.08.1627.11.1619.02.1809.08.18, 04.08.19, 12.01.20, 24.02.20, 11.01.21, 14.01.21, 01.03.21, 01.06.21, 21.06.22