Browsing Archives

צבר (פועל)

צָבַר – אסף, הוסיף כל פעם כדי שיהיה הרבה

השורש: צ.ב.ר

שם הפעולה: לִצבּוֹר

שם הפעולה: צְבִירָה

העבר בבניין נפעל: נִצבַּר

העבר בבניין התפעל: הִצְטַבֵּר

צוברים ניסיון, צוברים כסף ורכוש, צוברים ריבית, צוברים ימי חופשה, צוברים עייפות, צוברים אוכל לקראת ימים של שלג.

 

הערך צבר נמצא בידיעות: 19.06.1709.07.1830.01.1910.02.20, 17.03.20, 03.01.21, 24.02.21, 21.11.23, 15.02.24