Browsing Archives

פתרון

פִּתרוֹן  (ז') תשובה לבעיה, לשאלה

רבים: פִּתְרוֹנוֹת

השורש: פ.ת.ר

שם הפועל: לִפתוֹר

שם הפועל בבניין נִפְעַל: לְהִיפָּתֵר

 

דוגמאות:

יש בעיות שאין להן פתרון.

אנחנו מחפשים פתרון לבעיה ולא מוצאים.

לבעיה הזו יש כמה פתרונות אפשריים.

המורה נתן לתלמידים תרגיל קשה במתמטיקה וביקש מהם לפתור אותו בבית.

אפשר להגיע לפתרון הבעיה בחשבון בשתי דרכים.

רבים בישראל תומכים בפתרון שתי מדינות לשני העמים.

הנאצים דיברו על "הפתרון הסופי" לבעיית היהודים.

 

הערך פתרון נמצא בידיעות: 

21.09.1618.12.1616.01.1701.02.1712.02.1720.03.1719.04.1717.07.17,

 20.07.1707.11.17

12.11.1723.11.1724.11.1706.12.1720.12.1715.01.1823.01.1823.01.18,

 31.05.1804.06.1811.06.18

02.08.1820.12.1813.06.1924.06.19, 01.08.19, 06.11.19, 05.07.20, 07.12.20, 23.02.21, 18.03.21, 23.05.21, 13.07.21, 20.07.21, 11.08.21, 13.10.21, 06.12.21, 29.03.22, 28.06.22, 17.07.22, 27.11.23, 27.12.23, 04.02.24, 14.02.24, 23.06.24, 26.06.24