Browsing Archives

פרץ

פָּרַץ  – הִתחִיל, נכנס בלי רשות למקום

השורש: פ.ר.ץ

שם הפועל: לִפְרוֹץ

שם הפעולה: פְּרִיצָה

פְּרוֹֹץ המלחמה, פְּרוֹץ הקְרָבוֹת

פְּרִיצַת דרך – התקדמות חשובה לקראת השגת מטרה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְפָּרֵץ

דוגמאות:

המלחמה פרצה בחורף.

האש פרצה בגלל סיגריה בוערת.

גנב פרץ אליהם הביתה וגנב כסף מזומן. הם לא היו בבית בזמן הפריצה.

האקרים פָּרְצוּ למחשב שלי.

הילדה פרצה בבכי.

האם פרצה בצעקות.

בכנסת פרץ ויכוח סוער אחרי דברי ראש הממשלה.

הם כבר לא זוכרים על מה פרץ הויכוח.

כשהמורה הודיעה שהטיול לא מתקיים פרצה מְהוּמָה בכיתה.

בהפסקה פרצה קְטָטָה בין הילדים. המורה באה לְהַשְכִּין שלום.

יש לו פריצת דיסק. הוא סובל מכאבי גב חזקים.

האש פרצה בגלל סיגריה או בגלל קצר חשמלי.

המגיפה התפרצה במהירות.

החולה התפרץ על הרופא וצעק עליו.

 

הערך פרץ נמצא בידיעות: 

14.08.1626.09.1623.11.1624.11.1629.11.1615.12.1619.12.1605.02.17,

 23.04.17,  05.06.1706.06.1715.06.1728.06.1728.06.1729.10.1710.11.1713.11.17,

 28.11.1710.12.1703.01.18,

23.01.1822.02.18, 25.02.1826.03.1808.04.1813.05.1821.05.1805.06.1807.06.1802.07.18

14.08.1803.09.1802.10.18

24.10.1825.10.1805.11.1819.11.1813.01.1915.01.1928.01.19, 30.01.1911.02.19, 12.02.1907.05.19

26.05.1928.05.1913.06.1903.07.1903.07.1907.07.1914.07.1915.17.19

18.07.19, 25.07.19, 18.02.20, 19.02.20, 08.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.04.20, 04.05.20, 05.05.20, 17.05.20, 18.05.20, 19.05.20, 07.06.20, 14.07.20, 16.07.20, 16.07.20, 19.07.20, 05.08.20, 11.10.20, 15.10.20, 28.10.20, 07.11.20, 08.11.20, 29.11.20, 30.11.20, 03.12.20, 07.01.21, 24.01.21, 25.01.21, 04.02.21, 10.02.21, 11.04.21, 09.05.21, 13.05.21, 10.06.21, 21.06.21, 08.08.21, 16.08.21, 12.10.21, 14.10.21, 01.11.21, 03.11.21, 14.11.21, 09.12.21, 14.12.21, 27.12.21, 03.01.22, 09.01.22, 12.01.22, 10.03.22, 14.03.22, 15.03.22, 16.03.22, 20.03.22, 21.03.22, 01.05.22, 03.05.22, 12.06.22, 04.07.22, 18.07.22, 10.08.22, 15.08.22, 15.08.22, 23.10.22, 27.10.23, 09.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 07.12.23, 18.12.23, 24.12.23, 03.01.24, 11.01.24, 14.01.24, 12.02.24, 13.02.24

 

פרצופון

פַּרְצוּפוֹן – אֵמוֹטִיקוֹן

פרצופון הוא סמל או סימן המביע רגשות ומלַווה טקסט המועבר בדואר אלקטרוני, במסרונים ועוד. אפשר ליצור את הפרצופונים באמצעות סימני המקלדת. לצד אמוטיקון הלועזית משמשת בציבור המילה רִגְשׁוֹן.

 

הערך פרצופון נמצא בידיעות: 03.04.18

 

 

 

 

 

פרש

פָּרַש עזב, יצא, הפסיק

פורשים מעבודה בגיל פנסיה או בפרישה מוקדמת בגיל צעיר יותר.

פורשים מהחיים הפוליטיים.

פורשים מהחדר.

השורש: פ.ר.ש

שם הפועל: לִפרוֹש

שם הפעולה: פְּרִישָה

גיל הפרישה בישראל: 67

 

דוגמאות:

אני פורש לגימלאות בסוף השנה.

מה תעשי אחרי הפרישה?

הוא החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים.

היא פרשה מהעבודה בגיל חמישים. מאז היא מאושרת.

כדאי לפרוש בשִׂיא. לפני שמתחילים להתעייף. לפני שאומרים לך לפרוש.

 

הערך פרש נמצא בידיעות:

01.08.1614.08.1609.10.1620.04.1725.04.1707.05.1711.6.17

04.09.1706.09.1712.09.1714.09.1702.10.1715.10.1726.10.1729.10.17,

 23.11.1727.11.1718.01.18,

25.01.1806.02.1811.04.1801.05.1809.05.1809.05.1810.07.1801.08.18,

 10.10.1808.11.1818.11.1823.12.18,

02.01.1910.03.19, 22.09.19, 25.09.19, 15.12.19, 08.07.20, 28.07.21, 04.08.21, 10.10.21, 08.02.22, 05.04.22, 05.04.2207.04.22, 17.06.22, 07.12.23, 25.02.24

 

 

 

פרשׂ

פָּרַשׂ – מתח משהו לצדדים, פתח משהו לרווחה

השורש: פ.ר.שׂ

שם הפועל: לִפְרוֹשׂ

שם הפעולה: פְּרִישָׂה

פורשים מפה, פורשים ציוד בשטח, פורשים ידיים לשלום

הערה: אפשר לכתוב גם ב-ס': פרס, פריסה.

 

הערך פרש נמצא בידיעות: 

14.11.1706.01.1814.01.1819.01.1811.03.1808.08.1802.04.19

14.05.1927.05.19, 02.08.20, 15.11.20, 22.03.21, 23.11.21, 23.02.22, 26.05.22, 29.05.22, 13.07.22, 09.11.23

 

 

 

 

פרשה

פָּרָשָה, פַּרְשִייָה – סיפור, עניין או נושא שיש לו התפתחויות

בתנ"ך : פָּּרָשַת השבוע

בחיים, בפוליטיקה, בעיתון: פָּּרָשַת שחיתות, פָּּרָשַת פשע

בטבע: פָּּרָשַת מים

פָּּרָשַת דרכים

פַּרְשִייָה היסטורית

 

הערך פרשה נמצא בידיעות:

 04.12.1719.02.1820.02.1821.02.1826.02.1826.02.1804.03.1806.03.1820.03.18,

20.03.1827.03.1803.06.1824.06.1813.08.1811.11.1803.12.1807.01.1909.01.19, 17.01.1917.06.19, 29.07.19, 08.12.19, 18.12.19, 19.12.19, 06.02.20, 21.04.21, 14.11.21, 13.01.22, 24.01.22, 08.02.22, 23.02.22, 05.07.22, 10.12.23, 11.02.24